Kabanata 7

37.3K 1.1K 229
                         

Kabanata 7


"Shell!" Bentong shouted my name.

Napahinto ako sa paglalakad para harapin siya, papalapit na siya habang nakangisi sa akin at pawisan ang noo. Napanguso ako, naglaro siguro siya ng basketball? Naroon kaya si Cali? Kasali sa kanila?

Ngumiti ako. "Oh! Bentong!"

"Sabi ko na nga ba, makikita kita ngayong sabado!" he said, kinuha niya ang dala kong bayong. "Ihahatid na kita sa pwesto ninyo!"

Bumuntong hininga ako at hinayaan siya sa gusto. Wala akong magagawa sa pagiging mapilit ni Bentong. Kahit todo na ang iwas ko sa kanya ay hindi niya maintindihan, hindi niya maramdaman.

"Palagi naman talaga akong narito pag sabado, Bentong." paalala ko habang naglalakad kami.

Nakatingin ang ibang palengkero sa aming dalawa, napapangiwi ang iba at ang iba'y nagbulungan pa. Palaging ganyan ang nakikita kong reaksyon pag si Bentong ang kasama ko.

Tumango siya at nilingon ako.

"Bali-balita sa eskwelahan ang paghatid-sundo sa'yo ni Cali, ah? Totoo ba 'yon, Shell?"

Kumalabog ang puso ko. "H-Huh? Saan mo naman nalaman, Bentong?"

Hindi naman kilala si Cali sa school, well, kilala pala ang nga Segovia pero paano naman nila malalamang si Cali ang sumusundo sa akin gayong nasa sasakyan lang siya parati at hindi naman nakikita ng mga estudyante?

Bentong grinned mockingly.

"Ako pa ba, Shell? Si Cali lang naman ang may Subaru na sasakyan dito. Iyon ang nadinig ko sa mga kaklase ko, sinusundo ka ng ganoong sasakyan."

Shit!

Kumurap-kurap ako at napatulala sa aking mga paa habang naglalakad kami ni Bentong. Wala akong makapa na salita para isagot o igiit.

Sa totoo lang ay hindi talaga ako sang-ayon sa paghatid-sundo ni Cali dahil marami ngang magtataka at siguradong maraming magagalit.

"Isang b-beses lang 'yon," mahinang sambit ko.

"Bakit ka naman niya sinundo?" he asked suspiciously.

"A-Ano kasi, kaibigan niya iyong doktor na gumamot sa sugat ko noong nakaraang maaksidente ako."

Hindi ko naman dapat sagutin si Bentong dahil wala siyang pakealaman sa lahat ng mga ginagawa ko pero gusto kong iyon ang maging tingin niya para na rin sa kung sakaling magtanong ang mga kaeskwela namin.

Kumunot ang noo niya. Hindi ko alam kung ano ang reaksyon na iyon, kung naniniwala ba o nagsususpetsa pa rin.

"Sino? Si Zafkiel ba? Baka naman iyon ang nanliligaw sa'yo, Shell?"

Suminghap ako. "Bentong, hindi."

"Lumayo ka sa kanila, Shell. Kung gusto mo ng tahimik na buhay. Hindi sila iyong mga lalaking pwede sa'yo ng malaya."

Shit! What?

Binitiwan niya ang bayong nang makalapit na kami sa pwesto ni Nanay, naroon si Nanay at kausap ang isang matandang babae sa katabing pwesto namin.

Isla Verde #4: Too Far AwayTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon