To: Readers

59.1K 1.1K 73
                         


Hi, this is ****** Cinnderella. I just want to thank all the readers, silent or not. Lalo na yung mga loud readers. Hihi. Overwhelming pong makatanggap ng comments mula sa inyo pati na rin ng confessions sa mga pages regarding of my works and characters, hehe. Sana po hindi kayo magsawa sa mga ginagawa ko.

Thank you din sa gumawa ng book covers at sa mga quotable photos, kahit minsan ay hindi ko nirequest. Sobrang naappreciate ko talaga. Sa mga nagmemessage din, sinasagot ko naman lahat.

And please, if you have questions don't be shy to message me. Sasagutin ko naman. Message me your concerns or even constructive feedbacks. Maaappreciate ko din at susundin. 😉

Thank you, readers. Love lots and God bless.

-yours truly, Cinnderella.

Isla Verde #4: Too Far AwayTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon