Simula

118K 1.9K 960
                         

WARNING (!) THIS STORY CONTAINS MANY ERRORS, TYPOS AND LOOPHOLES. DO NOT READ IF YOU ARE A PERFECTIONIST. YOU ARE WARNED.

To be edited

-Simula

Nanuot sa aking balat ang mainit na sikat ng araw, hindi ko maintindihan kung bakit hindi iniingatan ng mga tao ang paligid pagkatapos ay sila ang magrereklamo na mainit ang Pilipinas.

Kung gayon ay dapat nilang ingatan ito, simple lang naman ang patakaran. Huwag magtapon kung saan-saan, malaking tulong na iyong magtapon ka ng basura sa tamang tapunan. Iyan ang dahilan kung bakit may global warming at malala iyon.

"Hi, Shell!"

"Wayne..." I greeted back with a nod.

Ngumuso siya at humalukipkip habang pinapanuod ako sa pagwawalis ng aming bakuran na maraming nagkalat na tuyong dahon. Nagmistulang setting ng Stairway to Heaven.

"Parati nalang kitang nakikitang masipag,"

Ngumisi ako. "Nagwawalis lang, masipag na?"

Paano kapag ang tamad nagwalis? Ang tawag doon, imposible! Well, hindi rin siguro kasi kahit gaano pa katamad ang tao kapag sinigawan ni Nanay ay magmamadali na iyang gumawa sa gawaing bahay.

"Oo naman, hindi kaya gawain ng tamad 'yan." ngiwi niya, kinuha niya ang isa pang walis tingting para tulungan ako.

"O, ginawa mo na. E, 'di masipag ka na niyan?" halakhak ko.

Tamad talaga si Wayne at puro pagbabarkada lang ang inaatupag, may kaya kasi sila kaya hindi kailangan magsipag sa gawaing bahay at hindi rin naman pinipilit ng kanyang Nanay na gumawa dahil lalaki.

"Ngayon lang, pero nagwawalis din ako sa bahay, 'no!"

"Once in a blue moon!" I laughed. "Wayne, kilala na kita. Alam nating pareho na tamad ka kaya huwag kang magmalinis diyan, walang maniniwala sayo."

Wayne is a friend since grade school, magkaklase kami simula grade two to grade grade six. Nang mag highschool kami ay pareho pa rin kami ng pinapasukang school pero hindi na kami naging magkaklase.

Nagtawanan kami. Napasimangot din siya at umismid sa akin kalaunan.

"Sobra ka naman sakin, Shell! Gagawin kitang bracelet, e!"

I pouted. "Magwalis ka na diyan, tapos mas maganda siguro kung pati sa bakuran ninyo! Mahiya ka naman, uy! Palaging si Wena ang nagwawalis,"

Pangalawang kapatid niyang babae si Wena, bali iyon na rin pala ang bunso dahil dalawa lang naman sila. Mas matanda kami roon ng dalawang taon pero matured na iyong kausap kesa dito kay Wayne.

Makulit si Wena pero kapag kausap ng seryoso at tungkol sa mga problema ay talagang makakaasa ka. Katulad ni Wayne ay malaking bulas din si Wena, halos kasing tangkad ko na gayong sixteen years old palang.

Pagkatapos magwalis ay tagaktak ang pawis naming dalawa, naupo kami sa upuang gawa sa kawayan sa ilalim ng punong acacia. Maraming puno ng acacia rito sa paligid at talagang makalat iyon lalo na pag tuyot o tag-init.

Tumayo si Wayne, napatingin ako sa kanya.

"Ikukuha kita ng tubig."

Isla Verde #4: Too Far AwayTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon