Gtnv chính

1.1K 62 4

                     
                     Hàn Thiên Yết

 " Đừng thấy ta hiền mà bắt nạt nhá!"                 Nhìn mặt nguy hiểm vậy thôi chứ

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

" Đừng thấy ta hiền mà bắt nạt nhá!"
       
         Nhìn mặt nguy hiểm vậy thôi chứ...tưng tửng lắm. Hắn thông minh thật đấy nhưng lại chẳng biết sử dụng đầu óc ở đâu cả. Hắn đâu có giàu đâu, chỉ tại lỡ mua đất ngoài mặt đường nên đành phải xây biệt thự cho giống người thôi. Hắn chính là vị bác sĩ đẹp trai, phong nhã nhất cái bệnh viện A đó mà.

                      Hà Song Ngư

" Chị mà nói mình xinh thứ hai thì không ai dám nói mình đứng nhất đâu nhá"

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

" Chị mà nói mình xinh thứ hai thì không ai dám nói mình đứng nhất đâu nhá"

     Thục nữ thì cô không có nhưng ai nói thì cô sẽ khiêm tốn nhận vậy. Cô đó hả hơi ngốc xíu thôi nhưng được cái rất ranh ma trong mấy trò phá phách. Da mặt tuy hơi dày, hay đi ăn " bám " bạn bè thế thôi chứ cô cũng tốt bụng lắm. Cô chỉ là rất mê tiền thôi, tiền mà ai chẳng thích, nhưng cũng rất phóng khoáng khi có tiền nha. Vì thế luôn trong trạng thái rỗng túi!!!

    Còn một số sao khác nữa, khi nào nhân vật đó xuất hiện mình sẽ giới thiệu luôn!!?

[Yết_Ngư]   Không yêu, sao phải xoắn!!?Read this story for FREE!