12 PUNCTUATE IT RIGHT

199 18 8

Dahan-dahang humahakbang si Mitoy, naka-tip toe. Huminto. Tumingin sa kanan. Tumingin sa kaliwa. Tapos tumingin nang diretso, ngiting-ngiti na parang kinikilig.

"Hi, guys!" Pakaway-kaway pa. "Mukhang nag-break si Lee kaya pagkakataon ko na ito." Pinalakpakan ang sarili, pigil ang pagtawa. "Nabasa n'yo naman sa umpisa, 'di ba? Ako 'yong una sa Starring Page. Pero, ginagawa lang akong sidekick ng Lee na 'yon. Hindi marunong ng character development. Asar! Buwiset. Walang kwenta! Ssssh. Secret lang natin 'yon, ha."

At itinuloy na nga ni Mitoy ang pag-i-intrimitido. May hawak itong notebook at sinimulang basahin ang pahina na may bookmarker...

"Saan at kailan ginagamit ang mga pananda o punctuation marks?"

I. FULL BREAK

PERIOD (tuldok) - ginagamit sa dulo ng isang pangungusap na pasalaysay (declarative sentence).

Example
Hilig ko ang pagsusulat.

QUESTION MARK (tandang pananong) - ginagamit sa dulo ng isang pangungusap na patanong (interrogative sentence).

Example
Bakit ka nahilig sa pagsusulat ng mga kuwento?

EXCLAMATORY POINT/EXCLAMATION MARK (tandang pandamdam) - ginagamit sa dulo ng isang pangungusap o salita na may matinding damdamin. Maaaring pasigaw, pagulat, etc.

Example
'Wag mong isuko ang iyong mga pangarap!

COLON (tutuldok) - kadalasang ginagamit sa dulo ng pangungusap na nagsisilbing hudyat.

Uses of colon:

a. Title and subtitle

Example
Super Hopper: The Origin

"Aba, aba, at nag-promote pa siya ng sariling kuwento!" naiiling na naibulong ni Mitoy, pakamot- kamot pa ng baba.

b. Introducing a series or to enumerate.

Example

Paborito kong basahin ang mga sumusunod na kuwento: Listen to Me, Jestin; Painfully in Love; at Old Tim and the Sky Lantern.

"Pambihira--!" hindi napigilang palatak ni Mitoy, sabay takip sa sariling bibig. "Talagang may plugging pa ng sariling istorya itong si Lee, ah," mahina nitong dugtong.

II. SEMI BREAK

COMMA (kuwit) - kadalasang ginagamit sa pagitan ng serye ng mga salita o grupo ng mga salita.

Example

Ang manunulat ay mahilig magbasa, mag-obserba, mag-isip ng kung ano-ano, at magsulat.

SEMI-COLON (tuldok-kuwit) - ginagamit upang paghiwalayin ang dalawang pangungusap na magkaugnay ang diwa.

Example

Si Mitoy ay mahilig magbasa ng kuwento; siya ay mahilig ding magsulat.

"Haha! At nandito rin pala ako," komento ni Mitoy na napapangisi pa.

DOUBLE DASH/EM-DASH /LONG DASH (mahaba/dalawang gitling) - ginagamit upang maging hudyat sa biglaang pagtigil ng daloy ng pangungusap.

Example

Lahat ng manunulat -- bago man o datihan -- ay dapat magpatuloy sa pagsisikap na malinang ang kaalaman.

"Study pakters, naintindihan n'yo ba?" napapakunot-noong sabi ni Mitoy, naka-pout lips. "Sus, matatanda na kayo kaya alam n'yo na ang mga 'yan. I bilib in you, Pakners." Sabay kaway at mabilis na exit.

Paalala: Ang mga nabanggit sa itaas ay iilan lamang sa mga paraan ng paggamit ng mga nasabing bantas. Napakalawak po ng paggamit ng punctuation marks kaya ang isinama ko rito ay ang mga kadalasan o common functions nila sa sentence. Ang mga ito ay magsisilbing foundation sa paggamit ng mga bantas kaya hindi ito dapat ipagsawalang-bahala.

Tara, Mag-Aral Tayong Magsulat!Basahin ang storyang ito ng LIBRE!