10 - COMMON ERRORS 4 of 4

20 5 0

Paalala muli.

Siguraduhing naunawaan mo ang mga naunang lessons natin na nasa No-no List bago mo ipagpatuloy ang pagbabasa. Huwag kalimutan na agad i-apply ang mga natutuhan upang mas madali mo itong matandaan. Iyon ang easiest trick para maisapuso mo ito.

8. Misplaced modifiers
-Modifiers are describing words.

What's the difference between: I write carefully and I carefully write? Dito, ang modifier ay ang salitang carefully.

INTINDIHIN:
I write carefully. (the narrator says how careful s/he writes.)
--Maingat akong magsulat.

I carefully write the contents in here. (the narrator explains how careful the contents are written.)
--Maingat kong isinusulat ang mga nilalaman nito.

See that?

Isang word lang na inilipat ay maaaring mag-iba ng pakahulugan kaya dapat: write carefully, Author!

9. Improper use of preposition
Para sa ESL Writers (English as Second Language), bantayan ang paggamit ng mga sumusunod: in, to, with, of, from

Tip: in (loob), to (direksyon; pagtukoy), with (kasama), of (ano, alin, sino), from (mula saan/kanino)

For Filipino Writers who are using Tagalog dialect (isisingit ko na rin dito): Huwag ipagkamali ang NG sa NANG.

Gamitin ang "ng" kung ang tutukuyin ay pangngalan (noun). Just keep in mind: NG is for Noun. Kaya kapag pangngalan o noun ang tutukuyin, HUWAG gamitin ang "nang."

Example 1
Naturuan siya ng pangaral.

pangaral - non-concrete noun (ng is for noun)

Example 2
Dahil sa pangaral, natuto siya nang mainam.

mainam – adverb and NOT a noun.

Example 3
Nagbabasa ng makapal na libro si Mitoy.

-makapal (adjective)

-libro (noun)

Dito sa Example 3, ang tinutukoy na binabasa ni Mitoy ay ang noun na LIBRO, kaya ang ginamit ay NG.

Example 4
Nag-iisip kasi ako NG madaling PARAAN para matandaan ito NANG mabilis.

mag-syntax tayo...
-madali[ng] (adjective)
-PARAAN (noun)
-mabilis (adverb)

Paliwanag:

Sa unang clause na, Nag-iisip kasi ako NG madaling paraan, ang tinutukoy na INIISIP ay ang noun na "PARAAN" kaya NG ang ginamit.

Sa ikalawang clause: para matandaan ito NANG mabilis, HINDI NOUN ang tinutukoy kundi adverb na "MABILIS" kaya NANG naman ang ginamit.

Let's modify the sentence:
Example 5

Nag-iisip ako NANG madali.

syntax:
-Nag-iisip (verb)
-madali o katumbas ng madalian (adverb)

Paliwanag:
(1) Ang tinutukoy rito ay kung paano nag-iisip (madali - verb o pandiwa). Samantalang sa example sa original na sentence, ang tinutukoy ay kung ANO ang iniisip.

(2) Walang noun sa sentence pagkatapos ng salitang MADALI kaya hindi applicable kung "ng" ang ginamit.

The easiest guide for me, again, remember this: "NG is for NOUN."

10. Articles/zero articles

For ESL Writers remember the following:

Definite - the
Indefinite - a, an

Zero Article vs. The

Example 1

I'm afraid of firecrackers.
(generally, the narrator is afraid of any kind of firecrackers.)

-Takot ako sa mga paputok.

Example 2
I'm afraid of the firecrackers outside.
(the narrator is afraid of firecrackers, pointing outside.)
-Takot ako sa mga paputok na nasa labas.

The vs. A/An
Example 1

Can you give me the apple on the table?
(pointing to a specific apple)

-Maaari mo bang ibigay sa akin ang mansanas sa lamesa?

Example 2
Can you give me an apple?
(not specific or indefinite from where)

-Maaari mo ba akong bigyan ng mansanas?

***

Congratulations, Study Partner!

Nabasa mo na ang sampu na common errors sa pagsusulat. Ngayong alam mo na ito, mas madali mo nang maitatama at maisasaayos ang iyong pagsusulat. Nais kong ipabatid sa iyo na hindi sa sampung ito lamang nalilimitahan ang mga common errors. Ang totoo niyan, wala iyong limitasyon. Pero malaking bagay na alam mo na ang sampu sa mga iyon. The list will surely help you to have a good start toward better writing.

The key: Apply and practice.

Tara, Mag-Aral Tayong Magsulat!Basahin ang storyang ito ng LIBRE!