9 - COMMON ERRORS 3 of 4

29 6 0


Paalala lamang.

Siguraduhing naunawaan mo ang mga naunang lessons natin na nasa No-no List bago mo ipagpatuloy ang pagbabasa. Ang mga susunod ay bahagya (bahagya lang naman) na mas komplikado sa mga nauna. At huwag kalimutan na agad i-apply ang mga natutuhan upang mas madali mo itong matandaan. Iyon ang easiest trick para maisapuso mo ito.

Now, let's proceed to the continuation of No-no List:

5. Tense confusion

-is shifting from one tense to another.

RECALL: Verb Tenses.

Ano-ano iyon?

Past. Present. Future. (Ito ang basic. Sige, kalkal pa sa Alzheimers Box Kung hindi keri, ask Mr. Google.)

Let's continue.

Example
I was in the park when someone snatch my wallet.

Dapat pansinin:

FIRST ISSUE: The example shifts from past tense WAS to present tense SNATCH. It's confusing. Use uniform tense.

SECOND ISSUE: The sentence: "someone snatch my wallet" defies the Subject-Verb Agreement rule in grammar.

Subject-Verb Agreement Formula <SVA formula>

Singular Subject + Singular Verb (singular plus singular)

Plural Subject + Plural Verb (plural plus plural)

<application of the formula>

someone (singular subject) + snatch (plural verb) = incorrect!

someone (singular subject) + snatches (singular verb) = correct!

Gamit ang SVA Formula, napag-alaman natin na imbes SNATCH, ay SNATCHES ang tamang verb form dahil dapat ay singular to singular.

Ngayon ay natugunan na natin ang solution para sa SECOND ISSUE (defies the Subject-Verb Agreement rule in grammar):

Let's apply!

Revised Example
I was in the park when someone snatches my wallet.

Oops! PERO pansinin ito:

Example  <Tagalog Translation>
Nasa parke ako nang may humahablot sa wallet ko.

Still, mali pa rin. Kasi nga, tense confusion. Dapat uniform tense. Ang natugunan lang naman kasi sa ginawa natin kanina ay ang Subject-Verb Agreement, pero ang tense, hindi pa.

Let's solve the SECOND ISSUE (Use uniform tense):

Ituloy natin.

UNIFORM VERB TENSE FORMULA:

present tense + present tense (present to present)

past tense + past tense (past to past)

Let's take the VERBS (pandiwa/kilos o galaw) from Example...

WAS (past tense) + SNATCHES (present tense) = (past to present) incorrect!

WAS (past tense) + SNATCHED (past tense) = (past to past) correct!

CORRECTION: Example

I was in the park when someone snatched my wallet.

<Tagalog Trans.>
Nasa parke ako nang may humablot sa wallet ko.

Mas malinaw, hindi ba?

Basta tandaan, kung Present Tense ang ginamit, make it UNIFORM by using Present Tense for the entire sentence, paragraph, and whole piece of writing. Kung Past Tense naman, stick to Past.

Mabibigyan ito ng solusyon sa pamamagitan ng proofreading, editing, and re-editing.

This is important reminder...

You can not perfect writing at first draft. You need to re-check over and over again. Patience is a virtue. Walang ibang shortcut. Mastering is hardwork. Exert some sweat!

6. Awkward sentence/phrasing

A. To avoid Awkward Phrasing, observe the "logical flow" from one paragraph to another.

How?

One topic, one paragraph. Organize the ideas.

Baka naman sa isang paragraph ang daming issues. Nakakalito iyon. Gumawa ka ng outline para mas maayos.

B.  Awkward Sentence occurs from structuring a confusing sentence.

-Remember to KISS
(Keep It Short and Simple).

Example
I'm so happy my friend has given me a new cell phone which I've told her I terribly like to have on my birthday.

<Tagalog Trans.>

Napakasaya ko binigyan ako ng kaibigan ko ng selpon na sinabi ko sa kaniya na gustong-gusto kong matanggap sa kaarawan ko.

-Technically speaking, walang mali. (Wala nga ba? Hehe. Proofread...)
Sa example, pinagkasya sa isang sentence ang mga sumusunod:

1. Masaya siya
2. Nakatanggap siya ng cell phone
3. birthday wish niya iyon

<following the KISS rule> Revised Example

I'm so happy. My friend has given me a cell phone. It's the one I've told her I want for my birthday.

<Tagalog Translation>
Ang saya ko. Binigyan ako ng selpon ng kaibigan ko. Ito iyong sinabi ko na gusto ko para sa aking kaarawan.

7. Excessive repetition of words
- Minsan hindi natin namamalayan, may isang salita na paulit-ulit nating nagagamit. Dahil doon, may tendency na mairita at ma-distract ang mga mambabasa.

Ang pinakamahalaga, bantayan ang bawat sentence at paragraph. Kung may salita ka na naulit nang sobrang dami (three times or more), hanapan mo ng synonym/variation. Ganoon kasimple. Walang masamang kaibiganin si Mr. Dictionary at Ms. Thesaurus, alang-alang sa ikagaganda ng iyong piece of writing.

Tara, Mag-Aral Tayong Magsulat!Basahin ang storyang ito ng LIBRE!