14 IN-BETWEEN TAG

22 5 0


BABALA: Ang susunod na lesson ay bahagyang nakalilito kumpara sa normal na Dialogue and Dialogue Tag Relationship kaya ito ay tatawagin kong Special Case. Kung hindi mo pa lubos na naiintindihan o gamay ang lesson sa Chapter 13, ipinapayo ko na balikan mo muna iyon at lubos na unawain bago magpatuloy. Gaya ng ipinagpauna ko na, one step at a time lang.

PERO, kung confident ka naman na keri mo na, let's proceed!

Special Case:
Kung ang dialogue tag ay nasa pagitan (in-between) ng mismong dialog ng isang character, paano naman ang format?

Example 1

"Nalilito talaga ako," sabad ni Mitoy. "Paano nga pala ito?"

Pansinin: Ang dialog tag sa Example 1 na SABAD NI MITOY ay nagtapos sa period (tuldok) kaya ang karugtong na dialogue ay nagsimula sa capital (upper case) letter P (salitang PAANO).

Example 2

"Alam mo," umpisa ni Aya, "walang patutunguhan ang pagbabasa mo kung hindi mo naman ito inuunawa."

Pansinin: Sa Example 2, ang dialogue tag na UMPISA NI AYA ay nagtapos naman sa comma (kuwit) kaya ang karugtong na dialogue ay nagsimula sa small (lower case) letter w ng salitang WALANG.

"Wait a minute, Lee," muling sali ni Mitoy. "Paano naman malalaman kung tuldok o kuwit ang gagamitin sa tag na nasa pagitan ng isang dialogues?"

"I'll explain, Mitoy. Cool ka lang, okay?"

Balikan natin ang dalawang examples ng Special Case.

Example 1

"Nalilito talaga ako," sabad ni Mitoy. "Paano nga pala ito?"

-Alisin natin ang dialogue tag sa Example 1 at i-apply ang rules sa paggamit ng punctuation mark.

Example 1 (Without the Tag)

"Nalilito talaga ako. Paano nga pala ito?"

Pansinin: Nang alisin ang dialogue tag, ang tuldok doon ay napunta pagkatapos ng salitang AKO. Inalis na rin ang comma (kuwit). Hindi kasi tama kung ganito ang pagkakasulat ng original sentence: Nalilito talaga ako, Paano nga pala ito?

Mali rin ito: Nalilito talaga ako,  paano nga pala ito?

Dapat talaga ay full break punctuation mark na after ng "Nalilito talaga ako" dahil complete thought naman (or complete sentence) iyon. Gayon din ang next sentence na: PAANO NGA PALA ITO? They can both stand alone, kaya parehong full break (period).

To make it simple, kapag may Tag sa pagitan ng two complete sentences (dialogue/line):

Ang period sa first line (Nalilito talaga ako) ay magiging comma.

Tandaan na period ang gagamiting punctuation mark sa dialog tag (sabad ni Mitoy.) na kasunod ng linya na nabanggit sa number 1.

Paalala: Mukha lamang itong komplikado, ngunit ito ay kombinasyon lamang ng DIALOGUE AND DIALOGUE TAG FORMAT na ipinaliwang sa Chapter 13. Presence of mind lang ang kailangan. Therefore, kung magtatapos sa ibang full break ang original dialogue example, let's say, exclamation mark:

Nalilito talaga ako! Paano nga pala ito?

Ganito ang kalalabasan kung may in-between tag: "Nalilito talaga ako!" sabad ni Mitoy. "Paano nga pala ito?"

MULING TANDAAN:

Kung sa period nagtapos ang first line ng dialogue, magiging comma iyon kung may kasunod na tag (period naman ang sa dialogue tag):

"Nalilito talaga ako," sabad ni Mitoy. "Paano nga pala ito?"

Kung sa full break naman nagtapos ang first line, mananatili ang punctuation mark na ginamit (e.g. exclamatory or question mark). Period pa rin ang sa dialogue tag:

"Nalilito talaga ako!" sabad ni Mitoy. "Paano nga pala ito?"

Let's proceed to the next example...

Sundan natin ang pattern na ginawang paghihimay sa Example 1 para naman sa Example 2 dito.

Example 2

"Alam mo," umpisa ni Aya, "walang patutunguhan ang pagbabasa mo kung hindi mo naman ito inuunawa."

-Alisin natin ang dialogue tag sa Example 2 at i-apply ang rules sa paggamit ng punctuation mark.

Example 2 (Without the Tag)

"Alam mo, walang patutunguhan ang pagbabasa mo kung hindi mo naman ito inuunawa."

Pansinin: Kung sa Example 1 ay nagtatapos sa period (o full break) ang dialogue tag, dito naman sa Example 2 ay sa comma o kuwit nagtapos ang tag (umpisa ni Aya,) kaya nang alisin ang tag, nanatiling COMMA (kuwit) ang punctuation mark na ginamit.

Bakit comma at hindi period ang ginamit?

Simple lang, dahil ang dialogue tag ay inilagay sa pagitan ng phrase (parirala) at sentence (pangungusap).

-phrase/parirala (Alam mo,) hindi complete thought or sentence (can not stand alone.)

-sentence/pangungusap (walang patutunguhan ang pagbabasa mo kung hindi mo naman ito inuunawa.)  complete thought (can stand alone.)

DAPAT TANDAAN:

Sa Example 1, ang dialogue tag ay inilagay sa pagitan ng dalawang (2) complete sentences. They both have complete thoughts, and they both can stand alone. Kaya nang hatiin sila o i-cut ng dialogue tag, PERIOD (tuldok) ang ginamit after ng tag.

Sa Example 2, ang dialogue tag ay inilagay sa pagitan ng isang (1) phrase o parirala (without complete thought) at isang (1) sentence (with complete thought). Kaya nang hatiin sila -- o mas mabuting sabihing nang nagkaroon ng interruption, COMMA (kuwit) ang ginamit sa dulo ng tag. Kasi nga, ang unang linya ay karugtong pa rin ng thought ng sumunod na linya -- and it can not stand alone.

So, that's it!

Tara, Mag-Aral Tayong Magsulat!Basahin ang storyang ito ng LIBRE!