14 Vaughn's View

38.7K 897 9
                  

Vaughn's POV

Kinalampag ko ang pinto ng condo ni Tamara, mahinang katok kanina ang ginawa ko pero mukhang 'di pa gising ang dalaga kaya pinakalakas-lakas ko ang katok ko. Bumukas iyon at nakita ko ang gulo-gulong buhok at aantok antok na mukha ni Tamara..

Kahit pala bagong gising ang dalaga ay maganda pa rin...

"It's fucking six in the fucking morning? What the fuck do you want?" Uminit bigla ang ulo ko sa narinig, kahit paulit-ulit kong sinabi kagabi na hihinahon ako pagdating sa pakikipag-usap sa babaeng ito pero sadyang nakakainit talaga siya ng ulo. Bumaba ang tingin ko sa kanyang suot. Napatulala  ako doon. Kitang-kita ko ang maputi at makinis na dibdib niya, halos wala ng maitago sa kulay puti at maluwang na sando na suot niya. Bumaba pa lalo ang mata ko at nag-init ang pakiramdam ko ng makita ko ang pink at maliit na panty na suot ng dalaga. Bumalik ang tingin ko sa dibdib niya ng biglang humarang ang braso ng dalaga doon at bigla pumihit siya. Nagtatakbong pumasok ng kwarto niya si Tamara habang pinapanood ko ang pag-indayog ng matambok na pang-upo niya na halos 'di na matakpan ng fuschia pink niyang panty.

"Shit!" Bulalas ko na lang. Ang aga kong nag-init at pinagpawisan sa tagpong iyon. Halos wala pang isang minuto kaming nagkakaharap pero ganito na kaagad ang nararamdaman ko. How can I last longer?

Napapailing na tinungo ko na lang ang kusina niya. Wala man lang laman iyon. I see cans of orange juices, bottles of water and milk cartons. I saw a pack of bacon and eggs on the shelves. She has flour on her cupboards kaya naman I decided to make pancakes and cook the bacons. I saw bread so I put some in her oven toaster. I was almost done with the pancakes when I felt Tamara's presence. Napahinga ako ng malalim. She smelled so good.

She sat quietly on one of the stool seats. I can feel her eyes on me and it made me concious as to how I must have looked while cooking.

"Put plates on the table." utos ko sa kanya.

Do you always open your door wearing those clothes? Wala ka bang robe?" It bothers me that her display of skin is a routine.

"No. I was half asleep when you bang my door. I didn't know what I was doing." She looks sincere saying it so I just let it go and nodded my head.

Ng hinain ko sa kanya ang almusal, agad siyang napatingin sa pancakes. I saw her eyes twinkled as she forked one up.

So paborito pala niya ang pancakes.

'Di ko na siya pinansin ng kumuha siya ng whipped cream at syrup sa kitchen cabinet niya. Pinagmasdan ko lang siya habang sumusubo ako ng tinapay at bacon.Nilagyan niya ng whipped cream at syrup yung dalawang tumpok ng pancakes at unang subo niya pa lang mukhang nasarapan siya. She looks happy. Dinilaan pa niya ang labi niya sanhi para muntik na kong mabulunan sa sinubo kong tinapay. She looks unaware sa mga ginagawa niyang nakaka-akit. Tinapos ko na lang ang pagkain ko. Mukhang mabibilaukan lang ako sa babaeng ito. Tahimik akong nakatingin sa kanya habang nilalantakan niya ang pancakes. Sobrang dami ng whipped cream at syrup na nilagay niya. Meron na ring  whipped cream sa magkabilang gilid ng bibig ng dalaga. I just want to lick the side of that sensual mouth. Pinigil ko ang sarili kong halikan siya sa itsura niyang iyon.

Finally she's done but she took a peek at my plate. Naalala kong kumuha nga pala ako ng isang pancake at 'di ko naubos iyon. Kitang-kita ang pagkatakam ni Tamara sa natira kong pancakes. Pinigilan ko ang sarili kong huwag matawa sa kanya. Kinagat ko ang labi ko para pigilan lalo ang pagtawa ng maging nakakaawa ang mukha ni Tamara.

"Tapos ka ng kumain?" talaga pa lang hindi siya makakatiis.

"Kanina pa, go ahead" sabi ko sabay turo sa pancake na naiwan sa plato ko, walang pag-aalinlangang kinuha niya iyon.

Narinig ko ang malakas na pagdighay niya. Fuck this girl can burp and eat like a stray dog but still look pretty doing it.

"Hmm... I'm so full." di ko na napigilan ang sarili ko at bumunghalit ako ng tawa. Kunot noo siya habang ako ay hawak ang tyan ko sa pagtawa sa kanya.

"For a rich kid like yourself, you sure eat like a construction worker. " sabi ko, mukhang nainis sya sa komento ko.

"I didn't ask you to cook! Atleast thank me that I still ate it." She's riled up.

"I think its the other way around, You should you be thanking me because I made you breakfast." I said grinning at this rare creature.

"Whatever! Why are you here anyway?" Talaga yatang wala siyang pakielam sa kasal na magaganap.

"I didn't know your head can't store long time memories, Tamara. I'm always repeating myself. I told you last night we need to meet the coordinators and fit wedding outfits." Dapat nga siya itong nag-iisip ng mga bagay na ito. Ako 'tong lalaki, ako pa itong nag-aayos.

"Well, I remembered..." she started stressing the word 'remembered' "...telling you last night I don't care about it. Do whatever the hell you want with the wedding!"

Why does she always have to be this difficult?! Humugot ako ng malalim na hininga, inulit ko sa sarili ko ang pagpapalawak ng pasensya sa kanya.

"Let's go Tamara, we are already late." Naglakad na ako papunta sa may pinto palabas pero hindi pa rin gumagalaw si Tamara.

Bumalik ako at inilapit ko ang mukha ko sa mukha niya. I saw the hate in her eyes. I wanted to kiss here then and there, but I controlled myself. She is being stubborn again. And the only way to make her obey me is by threatening her with what she hates the most. And that would be me.

"Tamara, Its either we go or we fuck, choose." I saw how offended she is with what I said. But that's the only way to make her do what I want. My eyes dipped down to her red luscious lips. If I am to choose, I'd like the latter and devour that sexy lips. To hell with the wedding! But I know Tamara wouldn't choose that. She took a step back. Retreating. I knew she would. Malalakas ang yabag na nagpunta siya sa sabitan ng susi at hinablot ang susi ng condo niya. Ibinulsa niya iyon sa napaka-ikli niyang shorts. Napakunot ang ulo ko sa suot niya. Too much skin. She is showing too much skin again. Those long legs are eye-catching. The top she is wearing is too small for her that her flat stomach is showing everytime she moves. Men will eye-fvck her with the way she is dressed.

"Wait. Change what you're wearing. I don't  like that." Walang pakundangang anito na ikinasinghap ni Tamara.

"What do you mean you don't like what I'm wearing?!" She sounded offended again as she look at herself.

"Too revealing. From now on, I don't want to see legs or cleavage. Those are for my eyes only." Tinaliman niya ako ng tingin. Nakipaglabanan ang titig niya.

"I don't care what you want!" Iritang sagot niya. Nasa mukha niya ang pagkasagad ng inis niya.

"Change. Or I'll change you myself. I can't assure you what I'm capable of doing in between changing." Makahulugang pahayag ko na lalong ikinasingkit ng mga mata ni Tamara. She pouted her lips in annoyance and I restrained myself from ravishing her.

Napasigaw siya sa sobrang inis pero pumihit pa rin siya papasok ng kwarto. Again I tried my best to not follow her there.

"....and darling cover your stomach too. Mayaman tayo, marami tayong pambili ng tela." I added.

"Fvck you!" Sigaw niya bago malakas niyang binalibag pasara ang pinto ng kwarto niya.

After five minutes ay lumabas na si Tamara ng kwarto niya na may malalim pa ring kunot sa kanyang noo. She's all covered up now with her simple tee and jeans. Pero kahit balot na balot na si Tamara ay ramdam ko pa rin ang kakaibang init na nararamdaman ko tuwing lumalapit siya. Kaya naman nauna na akong lumabas ng condo ni Tamara. Itinuon ko din ang pansin ko sa cellphone ko para tapusin ang paninitig sa dalaga habang nasa masikip na elevator kami. Wala ring namagitan na usapan hanggang sa mariting namin ang lugar kung saan kakatagpuin namin ang coordinator ng wedding.

Taming Tamara (revising)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon