7 First battle

42.7K 951 7
                  

Tamara POV

I went straight to the bar and asked for a vodka. I need to numb myself from this anger and frustrations I am feeling right now. Although alam kong mangyayari at mangyayari ito, nagulat pa rin ako and worst of all bakit sa lalaking iyon pa!

Fuck! Is this karma for all the mischiefs I have done? I drank that shot straight and asked for another one and another one and another one....

"I knew I'll find you here." said someone as he sat beside me. My eyes rolled in an instant.

"What? Are you following me now?" Mapang-uyam na sagot ko na nagpatawa sa kanya.

"Tamara...tamara... do you think I'm like every guy who worship the land you walk on? The only concern I have at this very moment is your tainted image. As  much as I hate your spoiled drunken self be link to mine, I can't do anything about it. Our engagement will be all over the news tomorrow. So you see, from now on I want you to behave and act as a meek and well-mannered fiancèe that I deserve." this is the longest sentence he ever throws at me and his every word angers me. It made me so angry I wanted to spill my drink at him and light him up. I wanted to burn him alive! He saw fire in my eyes as he stares back at me as if challenging me to do what I have in mind.

I closed my eyes. I called for every ounce of patience I can exert from my body and took a deep breath to calm myself. I looked pass him and call for the bartender again. If can't beat him, I'll ignore him. I don't want to talk to this jerk anymore so I paid my bills and walk pass him. Pero hindi pa ako nakakalayo ng hawakan niya ang braso ko. Mahigpit, warning me that he can mishandled me if he wanted to. Damn him! My eyes shoot dagger looks at him. He's so close I can smell his minty breath as he whispers in my ears.

"Don't you dare walk out on me." he whispered and I felt every bones in my body quiver. I felt my knees weakens as I pushed him away from me pero para lang akong tumulak sa pader ng 'di man lamang siya natinag. I raised my hand to slap him but before I did nahawakan na niya ito at inilagay sa likod ko. Kung mapapansin kami ng mga tao parang nakayakap lang siya sa akin. Matatalim na tingin ang binigay ko sa kanya.

"You fucking assho-hmppp..." 'di ko na natapos ang sasabihin ko ng bigla niya akong halikan sa labi. My eyes widened in surprise. Para akong naestatwa sa sobrang gulat. Mapagparusa ang halik na binigay niya. He's biting my lips and speared me with his tongue. Ramdam ko ang galit at inis niya sa halik na iyon. Pero biglang nagbago at biglang nagdahan-dahan at nang-aakit na ang kanyang halik na animo'y humihingi ng tugon ko. Parang natauhan naman ako ng biglang magbago ang halik niya kaya kinagat ko ang pang-ibabang labi niya. Madiin at nangigigil na kagat. Dahilan upang itigil niya ang paghalik. Pinakawalan niya ako na muntik ko ng ikabuwal kung hindi ako napahawak sa stool ng upuan ng bar. Hinihingal ako at pakiramdam ko ay tumakbo ako ng malayong malayo. Vaughn was wiping the blood on his lips with his hand. There was an evident cut. Serves him right!

"How dare you!" Namamaos sa galit na aniko.

Vaughn snickered. His eyes are full of hatred and something else. Humakbang ulit siya palapit at hinawakan ang braso ko. I tried struggling but his grip only tightened whenever I tried to be free. Hinila niya ako palabas ng bar.

"Take your filthy hands off me, you idiot!" Sabi ko habang pinipilit na tanggalin ang kamay niya sa braso ko. Pagkapasok namin sa parking area hinarap niya ako bigla halos magkadikitan nanaman ang mga katawan namin sa sobrang bilis ng kanyang pagharap sakin.

"Don't make a scene tamara, I'll just take you home. Tomorrow is our engagement party. I expect obedience and I don't want you to show your strip tease to a horny bastard from that bar. Maybe next time you won't be so lucky and end up with a fucker!" He said as he pushed me inside his car. I stayed, it's useless anyways he is much stronger than me. Umikot na siya pagkapinid niya ng pintong pinasukan ko at sumakay na sa driver's seat. 'Di ko na siya pinansin at hinayaang dalhin niya ako pauwi. Bigla akong nahapo sa eksena namin kanina. I felt tired all of a sudden, or maybe it's the vodka that I drank. Ramdam ko ng sulyapan ako ni Vaughn kaya naman iniiwas ko ang mukha at ipinaling iyon sa bintana ng kotse niya. Then I close my eyes. Nagbukas lamang ako ng mata ng huminto ang kotse at 'di na ko nagtaka ng mabungaran ko ang condo kung saan ako nakatira. Malamang inalam na din niya kay dad kung saan ako nakatira. Mabilis akong bumaba at walang lingon likod na pumasok agad sa lobby kung saan naghintay ako ng pagbaba ng elevator.

Ngunit 'di pa bumubukas iyon ng may tumabi sa akin at parang tumalim na yata ang pang-amoy ko dahil alam ko na agad na si Vaughn iyon.

My Gawd! What else do you want?" Nauubusan na ng pasensiyang bulalas ko. Hindi ko siya nilingon man lang ng sabihin ko iyon. Ayokong makita ang nakakainis niyang mukha.

"Ice packs for my wound." he replied.  And his answer iritates me more. He iritates the hell out of me. I can feel his eyes on me as I entered the elevator door and hit my floor number. I feel drained and sleepy, maybe the effect of vodka is finally hitting me. I yawn aloud at sumandal ako sa elevator. I closed my eyes. But my instinct is telling me that Vaughn is watching me.

I only opened my eyes when I heard the ding of the elevator and it opened. Ramdam kong nakasunod pa rin siya sa akin. I entered my password on my door and left it open.  I don't want to waste my energy on Vaughn so I let him get what he wants. Maybe I was feeling guilty biting him so hard. I dunno...

I went straight to my room at pabagsak akong humiga. Hinayaan ko na lang ang mokong na iyon sa labas, he'll go away once he gets what he wants. Finally I let sleep takes away all my troubles.

Taming Tamara (revising)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon