8 Retreat

40.9K 1K 14
                  

Tamara POV

Ramdam kong may mabigat sa bewang ko pero ang sarap kasi ng init na hatid niyon sa aking balat at ang bango-bango ng naamoy ko. Lalo ko pang siniksik ang sarili ko sa init na iyon.

"Hmmm..." nakarating sa aking pandinig ang impit na ungol na iyon na nagpagising sa himbing kong diwa. Biglang napamulat ang mga mata ko at ang una kong nasilayan ay ang matitipunong dibdib. Agad akong napabalikwas ngunit 'di rin ako nakalayo dahil sa mabigat na brasong nakadagan sa bewang ko.

"Aaaahhhhhhh!!!!" Sigaw ko na siyang nagpamulat ng mata ng lapastangang lalaki. Hinatak niya ako dahilan para mapahiga nanaman ako sa kanya. He was embracing me like it was nothing. My face to his chest. His arms all around me. What the hell?!

"Ang aga-aga, ang ingay mo!" His voice is so husky na siyang nagpakabog nanaman ng dibdib ko, kailangan ko na yatang ipacheck ang puso ko.

"Let go of me!" My gawd! I sounded afraid. Afraid of what? I dunno...

Vaughn sighed, pagkatapos ay binawi na niya ang mga braso niya. I feel violated. Napayakap ako sa sarili ko. He sat down and I saw the chest that I've seen upclose moments ago. There are hard abs too.

"A-anong ginagawa mo dito?! Bakit ka nandito? Bakit dito ka natulog!? B-bakit ka nakahubad?" Tarantang tanong ko skanya. I pride myself for being calm and collected all the time pero bakit pagdating dito sa mokong na ito para bang sinisilihan lagi ang pwet ko at kabado ako lagi.

Hold yourself together Tamara. Mantra ko sa isip ko.

"I'm not naked honey. I'm wearing a boxer. I got tired" aniya ng naghihikab pa  at nagkakamot ng malapad niyang dibdib sanhi para mapababa din ang mata ko sa masel masel niyang katawan.

"...your bed was inviting enough and since my place is so far from here, I figured I can sleep more here instead of traveling back. This is how we'll end up anyway, you could get used to it." he sleepily said. Naptanga ako sa sinabi niyang iyon.

"W-what the fuck are you saying!?"  I said as I stumbled to get out of my bed.

"We'll be married soon. This will be an everyday thing for us now." he casually replied. Parang bomba iyon na biglang sumabog sa ulo ko. It was that big of a shocker.

"T-this is not what I e-expected when I said yes. We are getting married but that doesn't mean we are sharing a bed!" taranta kong pahayag na siyang nagpabangon din sa lalaki. Dumilim ang mukha niya na animo'y may nasabi nanaman akong hindi niya nagustuhan. But hell, he is going the wrong path.

Napatingin ako sa kabuuan niya. He is wearing a navy blue boxers that fits his lower half perfectly. His hair in dishelved manner but still looks appealing. Bumaba ang tingin ko sa kanyang katawan, muscular and lean, halatang alagang-alaga ang walong abs niya. Holly! I can't believe this guy has that rock-hard body! Napalundag pa ako sa gulat ng muli siyang magsalita.

"Looks like you're enjoying the view. I hope it's what you expected." bigla napaangat ang tingin ko sa mukha niya at nakita ko siyang bahagyang natatawa. Oh my gawd! Did I really check him out?! This is embarassing!

Napataas noo ako at nagmamalaki ang itsura ko kahit na ba ramdam ko ang pamumula ng pisngi ko sa pagkapahiya.

"Look, Mr. Darcy, let me tell you straight. We are not some sappy lovestruck couple that will share a bed after marriage. Sa papel lang ang kasalang ito and after a couple of months, maybe a year or two, when dad is satisfied enough, we will get that contract annulled." Finality is in my voice I saw his stares hardened and I can tell he's pissed off. Maybe as much as I'm pissed off at him too.

"My Tamara..." napaangat ang isang kilay ko sa pagtawag niyang iyon. Inaangkin lang? Bagay ba ako?!

"When I agreed to marry you, I meant every words I said. No one in our family practice annulment.  You will carry my name and it will be your name until your last breath. You will carry and bore my children. And you will stay faithful and obedient to me and only to me, for I will make sure you will become Mrs. Vaughn Claude Darcy next week." Oh my gawd! Walang annulment na magaganap?! This marriage is like my own personal prison. Ikukulong nila ako sa kasal na ito.

"Be present at your father's mansion for the engagement party. Starting tonight, you will be mine and mine for as long as I want you to be." Every words he spoke hit me like a slap in the face. I feel like I'm in hell and he is my living satan punishing me from my sins.

Ramdam ko ang paghihirap sa paghinga. I feel suffocated. All the while, Vaughn is watching my every reaction and I can see the smile of victory in his lips. I feel defeated just by thinking that I can't escape him. And I need to retreat. Retreat and recollect. Mabilis na napatakbo ako ng banyo ko. Then I went under the shower even with my clothes on. At doon ay hinayaan ko ng dumaloy ang luhang kanina ko pa pinipigil.

I hate him!

Taming Tamara (revising)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon