4 That T-back

51.4K 1K 5
                  

Vaughn POV

Nasa kotse pa lang ay nagwawala na si Tamara. Hindi ko akalaing ganito pala ito malasing. She kept on rumbling about how beautiful she was. And she was funny. Hindi ko maiwasang matawa sa mga pagyayabang niya sa kagandahan daw niya dahil exaggerated ang mga kwento niya. I know she's just joking around.

"Do you think I should become an actress?" Tanong nito.

"Bakit marunong ka bang umarte?" Balik tanong ko habang sinulyapan siya. Her cheeks are so red from drinking too much.

"No. But I'm naturally mean. I can be the kontrabida!" Punong-puno ng emosyong aniya. Malakas akong napatawa.

"Yeah. You can be so mean. Bagay sa'yo ang kotrabida roles." I agreed. Then she pouted her sexy lips.

"Nah! Baka masapawan ko sa ganda ko ang bida! Hindi nila ako tatanggapin." She was grinning while saying it na malakas ko namang ikinatawa. I never knew this side of Tamara. To me, she has always been stoic and unfeeling. Pero ngayong lasing siya para bang mas masaya siyang kasama habang patuloy siyang nagkukwento at masayang tumatawa. I parked my car at the parking lot of my condominium. Nagulat ako ng biglang lumabas ng kotse si Tamara. Napabilis tuloy ang kilos ko dahil nagtatatakbo na siya.

I tried to carry her but she struggled from my grasp. She's way out of control. Kaya naman inalalayan ko na lang siya paglalakad patungong elevator ng condo ko. Amost dragging her. I don't know where her place is and I don't want her father to see her at this state kaya napagdedisyunan kong sa condo ko na lang siya manatili ngayong gabi. Hindi na rin naman iyon magiging issue sa amin kalaunan. Sakit nanaman ng ulo ang ibibigay ni Tamara sa ama niya kapag nakita nito ang babae sa ganitong kalagayan.

"You! I know you want me!" Ani ni Tamara sa isang matandang nakasalubong namin. Nasa mukha ng lalaki ang gulat.

"My girlfriend is drunk. I'm sorry." Hinging paumanhin ko sa lalaki na mabining ngumiti sa akin.

"Just take care of your girlfriend, son." Ani ng matanda na nahihiyang ikinatango ko.

"I know! I know you want this!" Ani ng lasing na si Tamara habang ibinababa ang strap ng suot niyang damit. Agad ko iyong inagapan na pigilan. The old man almost saw her breast.

"Tamara, stop that!" Saway ko pero malakas lang nagtawa si Tamara na para bang nahihibang na. Namula ang matanda at agad itong lumakad palayo.

This drunken brat!

Halos kaladkarin ko na siya papasok ng elevator ko. And when we're finally alone. Doon ko lang siya binitawan. She can be a handful. Nakasandal siya sa elevator and I can see that she's looking at me seductively. She is becoming crazier every passing moment.

"Ang init!" She huskily said sabay malakas na binaltak ang damit niya. The soft material ripped from the center and it showed a lacy underwear. Napalunok ako. Tamara let her clothes slide off of her. She is now on her lacy see-through underwear with a too skimpy thong. I can clearly see the outline of her nipples and the hairless line of her womanhood.

This crazy girl!

Napahawak ako ng mariin sa handrail ng elevator. My breathing, uneven. My manhood, awakened.

I was about to grasps her and kiss her senseless when the door of the evelator suddenly opened. Nagtatakbong muli ang dalaga na para bang nahihibang. She fell down then laughed so hard. Napahugot ako ng malalim na hininga. Pilit pinapakalma ang nabuhayang kong dugo.

Forfucksakes Claude! Si Tamara yan! And she's drunk!

Pinulot ko ang nasira niyang damit at agad na itinayo si Tamara mula sa pagkakadapa niya. I opened my door of my condo and scoop her without looking at her. Halos ibato ko siya sa kama na malakas muli nitong ikinatawa. I pulled a shirt from my cabinet and quickly put it on her. She was moaning while cuddling my pillow. And the sound just made me even more harder than I was before.

Taming Tamara (revising)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon