2 The heiress

93.6K 1.4K 21
                  

Tamara POV

Kumikislap kislap na ilaw, nakakabinging beat ng tugtog, mga lasing na mga taong naglalampungan at ngsisiksikan sa pagsasayaw. Iyan ang tagpong gabi-gabi kong nakikita. I sat on the stool nearest to the bartender of the Valkire Bar, one of the elite bar here in Makati.

"A cosmo." I barked at the bartender. Parang natulala pa muna ang bartender sa akin bago tumalima na rin sa order ko. May pagkataranta pa sa kilos niya ng ilagay niya ang baso ng alak sa harapan ko. I know why, men seems to like my appearance kaya hindi na bago sa akin ang reaksyon ng bartender. I scanned the people at the bar just to see if I know someone. I released a sigh of relief ng makitang wala akong kakilala. I'm not in the mood to socialize tonight. I just wanted to loosen up and drink.

I crossed legs showing more of my long legs in my mini red dress as I drink my cocktail. Ramdam ko ang deretsong pag-iinit ng lalamunan ko na gawa ng alak. I raised a finger to the bartender and when he looked at me I tapped that finger to my empty glass.

"One more." I ordered at the bartender and he obliged. And leisurely drink the citrusy vodka.

Binalikan ko sa alaala ko ang nangyari kanina sa opisina ni daddy kung paano niya ko pinagalitan dahil sa pagkakasangkot ko nanaman sa isang kontrobersyal na issue. Alam ko na kaagad ang sinasabi niya bago pa niya sabihin kung kanino iyon. It's all over the news.

'GOVERNOR SALAZAR'S GRANDSON ATTEMPTED SUICIDE.' That was the fvcking headline of an online article I just read when I woke up this afternoon. I continued reading it only to cringe when I read my name.

'...The reason behind this failed attempt is the said video circulating all over the internet when the governors' grandson was put to shame by Ms. Tamara de Ville, a socialite beauty and the daughter of business tycoon Mr. Andrew de Ville.

In my defense, I didn't know that he's going to really commit suicide. I never meant to make it viral and I didn't know that we are being filmed when I publicly rejected him by laughing at his face. But what can a girl like me do when I already felt harrassed by his unwanted attention. I tried, really, I tried being discreet in rejecting him. But the guy just don't know how to stop. Napakamanhid. Nakulitan lang talaga ako.

Ngunit ngayon ay ako nanaman ang masama. Sa paningin ng mga tao ay ako pa rin ang mali. Ako ang sinisisi ng pamilya ni Sebastian Salazar dahil nasa ospital ngayon ang mokong na 'yon at nagpapagaling. I didn't tell him to kill himself. I didn't gave him the rope to hang himself with it. So why me? Why blame me?!

The worst part is they are using the media to sympathize with them. I been called heartless, bitch, spoiled rotten, brat and all the mean words they can throw at me. My social media account is bombarded with mean words that I ended up deactivating most of them. I didn't care less of my reputation but it doesn't mean I don't have feelings. I still get hurt by those mean words.

I hate the drama of it all, so I asked daddy to just make it all go away and in return I'll do everything he wants. My father liked the idea that I owed him and I think he is already plotting on the spot what he wants. Medyo kinabahan ako pero ano pa nga ba ang pwedeng ipagawa sa akin ni daddy? We own almost everything naman.

I'm my fathers' daughter so I can always gets away with anything. My father is one of the richest businessman in the country. We own multiple businesses all over asia. It was never easy growing up with a silver spoon in your mouth. I'm an only child and my mom died when I was just two and dad is busy with the company. My childhood consist of different nannies and tutors who took care of me. Pinadala ako ni dad abroad to finish college in a good university, and when I finished my studies sinabi ko kay dad gusto kong maging independent at gumawa na ng sarili kong desisyon sa buhay ko.We ended up arguing, gusto ni dad ipasa sa akin lahat ng responsibilidad niya sa kumpanya but I'm interested so I adamantly refused.

But then again my decisions in life revolves around alcohols, nightlife and controversy after controversy. But this l one last controversy gone viral and so dad went berserk on me. Siguro dahil na rin apo ng politician ang nakabangga ko, they love being on tv and they enjoy everyone's sympathy.

After my seventh cocktail, I know I've reached my limit when my vision is starting to spin. Sinubukan kong tumayo na pero pakiramdam ko ay hindi ko na maituwid ang aking mga binti. My legs are wobbly when I tried to walk. Hinanda ko ng halikan ang maruming sahig ngunit hindi nangyari iyon ng may malaking bisig na kumabig sa bewang ko. Tiningala ko ang nagligtas sa akin. From his hard and big biceps, wide chest and sexy neck with a bulging adam's apple. He smelled nice too. I knew he is tall by the way I have to raise my head more to see his face. Mas itinaas ko pa ang paningin. I saw strong jaws with a five o'clock shadow, his moistened lips looks inviting, he has a prominent nose and his eyes, they were deep set and expressive. His eyebrows furrowed but thick. His hair a little wavy and brushed up to his back.

Wait a minute.... I fvcking knew this guy!

I felt dizzy as I stared at his familiar face. My body rigid at the shock.

'You!?' Gulat na banggit ko ng mapagsino ang lalaki. Everything is swimming before my eyes, I couldn't focus anymore so I close them. Tuluyan ng nagdilim ang lahat.

Taming Tamara (revising)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon