Sekadar Kedai Mamak

1.3K 34 0

Sajakku minimal
Terbatas
Dan sekadar ditulis
Di kedai mamak desa

Roti naan juga tandoori
Punya rasa
Dan kenyang yang Tuhan kirimkan
Nasi goreng, kari
Sebagai rezeki kita temukan

Sajakku minimal
Tersekat di antara waktu
Tiga tahun
Dan tiga hari lebih merindukan
Kebahagian
Hakikat lapar
Yang kehilangan

Nota Kecil Seorang KekasihWhere stories live. Discover now