Kota Kata

60 2 0

Merimbun huruf
Dinyatakan kata-kata
Dan manusia
Ketika hujan
Kaki menimpa tubuhnya
Manusia-manusia terluka

Buku cinta tak lagi kecewa
Antara wang dan perasaan
Pembeli kecewa
Mengira yang tersisa

Seperti rindu
Dan bulan penyair
Semuanya akan berakhir
Akan berakhir
Berakhir
Di antara kematian
Kota-kota kehidupan

Nota Kecil Seorang KekasihWhere stories live. Discover now