Jejak Angin

57 5 0

Ada panglima di dinding
Mengira dendam
Di antara darah suci
Melihat Suri
Daripada cuma airmata
Seorang lelaki dan cinta

Di jendela kayu itu
Tepislah kenangan
Dan senyum-senyum
Sekian meluru pada setiap luka dan kucup mesra dahulu
Masihkah tertanam namaku
Di bibir seseorang selainmu?

Tidaklah udara ini bergerak
Melainkan jejak
Jejak kepulanganku
Dan perang
Yang belum sudah
Sehingga nafas menyerah.

Nota Kecil Seorang KekasihWhere stories live. Discover now