Lorong di Antara Cinta

1.8K 37 0

Pernahkah engkau melihat
Tebing sunyi
Dan susur sebuah rindu?

Di lorong-lorong
Aku ketakutan
Bukan pada hanyir
Juga pelacur tua
Selain tubuh sendiri
Yang dimamah luka

Pernahkah engkau melihat
Lelaki gigih memegang cinta?
Di ufuk hidup
Kota serigala
Keringatku pupus
Ditelan bingit suara meninggalkan

Nota Kecil Seorang KekasihWhere stories live. Discover now