Embun Malam

54 4 0

Manakah embun
Ketika seorang penyair
diam-diam tenggelap
Dan meneka
Sebuah kesunyian?

Tubuhnya menguning kekeringan
Cahayanya pergi
Diambil takdir

Manakah angin
Yang menyanyi
Ketika senja menjalar
Dan memelukmu
Sebagai tanda perpisahan?

Nota Kecil Seorang KekasihWhere stories live. Discover now