Menuju Kuala Lumpur

78 1 0

Di sisi kaca
Bayang lampu jalan
Tiangnya
Di antara matahariku
Kekasih
Yang memeluk tubuhnya sendiri

Gumpal awan
Dan burung-burung
Hijau yang memaku
Hidupnya
Di antara dahan waktu
Dan angan-angan
Seorang lelaki kekalahan

Kekasihnya adalah sisa kewujudan
Lantainya tikar langit
Tiba-tiba hujan
Dan abadi.

Nota Kecil Seorang KekasihWhere stories live. Discover now