Kerna Kenangan Adalah Hal yang Paling Asing

67 4 0

Di jendela itu
Seorang kekasih menunggu
Pada setiap merpati lalu
Tentang khabar
Dan sebujur harapan

Dia mula mengemis
Di pipinya sendiri

Hari ini tidak seperti selalunya

Ya,
Pada setiap air yang lolos ke pipimu
Tingkap ini terbuka
Setia melihatmu di sana

Nota Kecil Seorang KekasihWhere stories live. Discover now