Dingin yang Meminta

53 4 3

Seru hujan,
Maka tunduklah bumi
Seperti layu dan menurut
Sungai di jalanraya
Adalah tanda berhenti si roda dua

Seru hujan,
Ingatlah Kekasihmu
Dan Dia akan mengingatimu
Seperti doa
Yang tercicir bersama air di kota

Tubuh kami menggigil
Di antara tiang konkrit
Sementara kekasihnya
Marah-marah dan terus berdusta
Seperti hujan
Dingin
Dingin
yang meminta-minta

Nota Kecil Seorang KekasihWhere stories live. Discover now