Sepasang Mata yang Berdua

49 2 0

Apa kau cari
Sepanjang jalan
Kuntum bunga
Kubur siapakah

Mencarimu

Apa kau cari
Di dada laut
Gunung
Sehingga luka semuanya

Apa dalamnya?

Seperti soalanku tadi
Siapakan cari
Kau nanti

Apa kau cari
Rumah yang hangus
Tanah kering
Atau sekadar

Tubuh seorang kekasih?

Nota Kecil Seorang KekasihWhere stories live. Discover now