Chapter 47

1M 20.9K 4.8K
                  

Chapter 47

Ang Bet

Nakarating na kami ng Cebu ni Jayden. Kasama namin ang mga pinsan at mga kaibigan ko. Na hiwa-hiwalay din kami pagkadating namin sa airport. Dumiretso kaming dalawa ni Jayden sa Riala.

"Kailan natin bibisitahin si Daddy?" Tanong ko.

Humugot siya ng malalim na hininga.

"Maybe tomorrow?"

Alam ko. Patay kaming dalawa. Patay siya. Patay sa daddy ko. Pag nalaman nilang hindi kami aprobado sa side niya ay magwawala iyon. Bakit hindi aprobado ang isang Rama? Paano nangyari iyon?

"Alright."

Inakbayan niya ako at hinila niya ang katawan ko palapit sa kanya.

"I'm sorry." Aniya.

"It's okay. I'm sorry din."

Tumunog ang elevator. Hudyat na nakarating na kami sa 15th floor ng Riala. Naunang maglakad si Jayden kasi umugat na ang mga paa ko nang nakita ko kung sinu-sino ang naroon.

"Jake? Anthony?"

Napatingin si Jayden sa kanilang dalawa. Pareho silang nakatayo sa tapat ng elevator na para bang may inaabangan. Nagkatinginan din si Jake at Anthony. Hindi magkakilala ang dalawa kaya nabigla sila nang sabay kong tinawag.

"I just wanna apologize." Sabay pa nilang sinabi.

Napatingin ako kay Jayden na ngayon ay mabilis na ang paghinga. Nakita ko ang madilim niyang titig sa dalawa. Agad kong hinigit ang braso niya kahit nahirapan ako. Lumabas na rin ako ng elevator at hinarap ang dalawa. Si Jayden ay nasa likod ko na ngayon.

"Jake... I'm sorry din kasi nagkahiwalay kayo ni Justice dahil sa video."

Umiling si Jake, "Kasalanan ko rin naman." Namutla siya.

"I'm sorry, man." Aniya kay Jayden.

Pero ganun parin ang ekspresyong ipinakita ni Jayden. Mariin paring nakatikom ang bibig niya para sa kanilang dalawa.

"Cha, I'm sorry." Si Anthony naman ngayon.

Hindi ako umimik. Nawala na siya sa utak ko. Halos makalimutan ko na nga ang ginawa niyang pamimilit niya sakin noon. Pero ngayong nakita ko ulit siya ay naalala ko na naman.

"Please, bumalik ka na sa dating condo natin. It's been 8 months, Cha. 8 months." Pag uulit niya.

Hindi na iyon pinalagpas ni Jayden. Agad nang humandusay sa sahig si Anthony. Nabigla si Anthony sa ginawa ni Jayden. Napahawak siya sa kanyang pisngi.

"What the fvck? Ikaw na naman!" Naaalala kita, ah?" Tinuro niya si Jayden.

"Is this one of your exes, Cha?" Tanong ni Jake.

Tumango ako at agad nang hinila ulit ang braso ni Jayden. Ngayon si Jake naman ang sumuntok sa kanya.

"Dude, may asawa na yung tao. Wa'g ka ng mamilit!"

Nagpabalik-balik ang tingin ni Anthony sa aming tatlo.

"What? Totoo ba yan, Cha? Asawa mo ang isang yan?" Tinuro ni Anthony si Jayden.

"Oo!" Sigaw ni Jayden at umamba ulit na susuntukin si Anthony.

Napatayo si Anthony. Napigilan ko rin si Jayden.

"Umalis ka na dito kung ayaw mong mapatay!" Napatalon ako sa banta ni Jayden.

Pinatayo ni Jake si Anthony. Pumiglas ito at tinitigan siya gamit ang matatalim na mata.

Why Do You Hate Me? (To be Published under Majesty Press)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon