Chapter 20

1.1M 22.5K 5.2K
                  

Chapter 20

Ang Art of Seduction

Nakahiga ako sa kama ko habang panay ang sermon sakin ng pinsan ko.

"Cha, this isn't good." Umiiling siya.

Kanina pa siya iling nang iling sakin.

"You're too obsessed with that guy! I mean, look at you! Bigla kang napunta dito just to check on his past! My God!" Umirap siya.

"Hindi ko talaga siya matanong ng diretso, A. Anong itatanong ko? Sigurado ako sa sagot niya... That I'm being too childish... always dwelling on the past."

"So? Ano naman ngayon?"

Hindi ako sumagot. Bumangot na lang ako at pinagmasdan ang sarili ko sa malaking salamin sa tabi ng kama ko.

"What happened to the Charity I know? Sabi ni CJ nung mga araw na nandun ka pa sa Cebu bago ka umalis ng Bantayan, hindi ka na daw masyadong nagpapakita. Hindi ka masyadong lumalabas. I thought you were always drunk-"

"Hey? Is it that bad? Yung changes ko? Mabuti ba yung pagiging lasing ko gabi-gabi at pagbabar ko gabi-gabi? At parang imbes na manalo kayo sa lotto dahil sa pagbabago ko ay daig niyo pa ang nasunugan?"

Hindi siya nakasagot.

"Ito yung dapat ginawa ko noon pa, diba? All the changes... Lahat ng ito, para din naman ito sa kapanan ko."

Napaawang ang bibig ng pinsan ko.

"Can't believe you said that."

Hindi ko mapagtanto kung bakit imbes na sumaya siya sa mga pagbabago ko ay mukha pa siyang na ooffend. I just don't get it.

Napangiwi ako habang sinusuklay ang buhok ko.

"Some love are just not good for us, Cha. They make us feel we're whole, when in fact were losing every bit of us in the process. It's dangerous. And this is one of those kind of love."

Nilingon ko siya.

"What do you mean, A?"

"Yes, Jayden's your first true love... I can see that... But this isn't healthy, Cha. You're not you anymore. You've lost yourself... because you found him."

Kinurot ang puso ko sa sinabi niya. Naiinis ako dahil nanghihimasok siya sa mga desisyon. Siguro iyon ang dahilan ng paninikip ng dibdib ko. Pero kalaunan, narealize kong hindi... hindi iyon ang dahilan... Ako... dahil alam ko sa sarili ko, na tama siya.

"Come on, let's go out. Maybe you'll forget him-"

"A, Jayden will call to check on me-"

"Oh! Forget about him! Can't you see? He's still not over his ex. You're a rebound, Cha. I'm sorry, but you really are..."

"No. Wa'g kang bitter." Maangas ko iyong sinabi kahit na namumuo yung luha ko. "Bitter ka lang."

"I'd rather be bitter than be hurt..." Hinila niya ang kamay ko.

Tuluyan na akong nanghina sa pagkakahila niya. Nagpatianod ako sa kanya. Hindi ko alam kung saan kami patungo.

Siya yung nag drive, wala akong ginawa kundi tumunganga at minimemorize ang mga plate number ng ibang sasakyan sa labas. Hindi rin umiimik si A. Ang alam ko lang, panay ang tawag niya sa mga kaibigan niya. Mukhang makikipagkita siya sa kanila doon sa isang sikat na bar.

Why Do You Hate Me? (To be Published under Majesty Press)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon