Chapter 40

886K 20.1K 5K
                  

Chapter 40

Ang Galit

Dahil masyado akong nacarried away sa mga sinasabi ng kanyang mommy ay hindi ko namalayang masyado na pala akong nakahilig sa isang malaking vase.

Saka ko lang iyon namalayan nang tumagingting ito dahil sa pagkakatumba at pagkakabasag ng bunganga.

"Shit!" Mura ko nang nakitang na detach ang ulo at handle nito.

"ANO YON?" Sigaw ng mommy niya galing sa kitchen.

Agad kong dinampot ang mga bubog ng basag na vase sa sahig. May lumapit na matandang katulong sakin, may dalang walis at dust pan. Kaya lang, sa sobrang panic ko ay marahas ko ng pinagdarampot ang mga bubog, resulta nito ay ang sugat sa mga palad ko.

Ang sakit! Dumugo ang isang daliri ko at maging ang palad ko.

"Charity?" Tawag ni Jayden.

Tinago ko ang kamay ko nang sa ganun ay hindi niya makita ang nangyari.

Pero bago niya ako madaluhan ay nasa likod niya na ang moomy niya, nakaawang ang bibig at ready nang manupalpal sakin.

"ANONG GINAWA MO?" Sigaw niya.

"MA!" Sigaw rin ni Jayden.

"JAYDEN!"

Nakita kong nagsipuntahan ang dalawa niyang kapatid sa amin.

"Ma, ano yan?" Tanong ni Jen sa ina.

"Itong... babae ng kuya mo! Binasag lang naman ang mamahaling vase natin!" Aniya sabay turo sakin.

Mahigpit na hinawakan ni Jayden ang kamay ko at nilagay ako sa likod niya.

"Stop pointing your finger at her, Ma!" Galit na sinabi ni Jayden.

Kinagat ko na lang ang labi ko. Sa pitong naging ex ko, lahat sila, nang pinakilala ako sa parents nila ay mabuti naman ang trato sakin. Ngayong sa asawa ko na, hindi pa ata ako tanggap. Aaminin ko, masama talaga ang naging unang pagkikita namin.

Tumikhim ang mama niya at tinalikuran kami. Umiling si Jayden at bumaling sakin. Hinaplos niya ang pisngi ko.

Ang mga kamay ko ay nasa likod ko nang sa ganun ay hindi niya nakita ang mga sugat noon.

"Aakyat lang muna ako sa taas, kakausapin ko si Papa tungkol sa asal ni mama sayo. I'm sorry."

Tumango ako.

"Okay lang, naiintindihan ko naman."

Humugot siya ng malalim na hininga at umiling. Alam kong namomroblema na rin siya ngayon kaya ngumiti ako at pinaalala sa kanya kung gaano ako ka determinadong klase ng babae.

"Kaya ko, Jayden." Sabi ko.

Tumango siya at umalis para puntahan ang papa niya. Ako naman ay abala sa panonood sa katulong na inaayos iyong vase. Hindi na iyon maayos pero sinusubukan niyang ayusin iyon. Nilingon ko ang mga kapatid ni Jayden na parehong bumalik sa taas.

Wala akong nagawa kundi umupo sa sofa at maghintay kay Jayden.

"Ayusin niyo yan!" Galit na utas ng kanyang mama. "Kung kailan marami tayong bisita! Kung alam ko lang na ganyang babae ang dadalhin niya dito ay sana hindi na lang ako nag imbita!"

Anong bisita? May bisita?

"Bukas! Pag dating ng mga bisita dito, kailangan maayos na yan!" Aniya.

Why Do You Hate Me? (To be Published under Majesty Press)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon