Chapter 42

865K 19.6K 2K
                  

Chapter 42

Ang Bubog

"Jayden, dito muna tayo sa sala, mag pag uusapan muna tayo tungkol bukas." Tawag ng mama ni Jayden.

Nag aabang na kasi siya sakin dito sa kusina.

"Oo nga. Doon ka na lang muna." Sabi ko at agad nag iwas ng tingin.

Inaayos ko ang mga pinggan sa lababo.

"Ma, mauna na kayo." Malamig na sinabi ni Jayden.

"Pero this is important..." Giit ng mama niya.

"No, ma, this is more important."

Napalingon ako sa kay Jayden na ngayon ay tinitigan ng seryoso ang mama niya. Tumikhim ang kanyang mama at tinalikuran kaming dalawa.

"Bilisan mo. O walang party'ng mangyayari bukas."

Bumaling si Jayden sakin nang nakaalis na ang kanyang mama. Magsisimula na sana ako sa paghuhugas nang bigla niyang hinablot ang kamay ko.

"Anong nangyari dito?" Tanong niya habang dinudungaw iyon.

Umiling siya at agad akong hinila.

"Kanina pa ba ito?" Tumingala siya sakin saka dahan-dahang hinaplos ang palad ko.

Hindi ako umimik. Ngayon ay may halo ng galit ang titig niya sakin. Hindi ko alam kung para ba iyon sa akin o para sa ibang tao.

"Wait here. Don't touch the plates." Matama niyang sinabi saka iniwan ako sa kusina.

Ilang sandali ang nakalipas ay nakabalik siya doon na may dalang isang katulong saka first aid kit. Hindi parin nagbabago ang ekspresyon niya. Mejo galit parin at seryoso.

"Okay lang naman ako." Sabi ko saka tinignan ang katulong na nagsisimula ng maghugas. "Baka magalit ang mama mo."

"You are not here to please her, Cha." Aniya.

Napalunok ako.

Baka mamaya ay mag away pa sila ni Jayden dahil sa akin. Hindi ko gusto ang asal ng mama niya sakin. Masyado akong kinakawawa. Hindi naman talaga ako yung tipong nagpapaapi pero nirerespeto ko siya dahil mama siya ni Jayden. Makakasalamuha ko siya habang buhay dahil pinakasalan ko na si Jayden.

Nilagyan niya ng Betadine ang sugat. Kumuha din siya ng puller at hinila ang bubog na nakasalubsob sa palad ko. Napapikit ako sa sakit. Hinalikan niya ang pisngi ko at bumulong siya sa tainga ko...

"Everything for my wife."

Kinagat ko ang labi ko nang dumilat ako. Nakangisi na siya pero malungkot ang mga mata niya.

"Yes, and... everything for my husband."

Ngumuso siya sa dugtong ko at umiling, "No."

Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin sa 'No'. Nawala na iyon sa utak ko dahil biglang sumulpot ang mama niya at nahuli kaming nagtititigan. Nagpabalik-balik ang titig niya samin, sa katulong, at sa amin ulit.

"What is it, Ma? May sugat si Charity dahil sa mga bubog kanina sa vase ninyo. I can't just let her wash the plates. Bisita siya dito. And she's my wife..."

Nakita kong halos umusok ang ilong ng mama niya sa akin. Pinigilan niya iyon.

"Of course, Jayden. Now if you don't mind... Halika na sa sala." Aniya.

Why Do You Hate Me? (To be Published under Majesty Press)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon