Panimula

774 28 59
                  

"Iho, let us accompany you to the clinic..."

"I'm fine."

"Magpahatid ka na, Radge!"

"I said, I'm fine!"

The day is wonderful just to ruin. The sky was filled with fluffy white clouds and it drifted lazily across the sky, like it was a giant cotton balls. The clouds were so white and fluffy, they looked like they could be touched. Aside from that, the sun was at its highest point in the sky, napakaganda nitong pagmasdan. It was so bright and blue, almost blinding. Napakapayapa nito na animo'y walang balakid na kakaharapin.

I sighed heavily and frowned.

Everything's so fine and perfect— iyon nga lang, may sumira, dumadrama pa.

"Don't touch me!" Sigaw pa ulit ng isang pamilyar na boses ng lalaki. Nilingon ko ang taong 'yon at nginiwian nung makita ang ayos niya. Sa pader ng basketball gym ng school, nandoon siya. Nakasandal at nakaupo sa sahig. He looks wasted as the several teachers and students surround him.

He's Radgeon Marucci, called Radge for short. Same batch like me, college. He's very popular in our school. Why? Because, he's a typical man who loves to pick a fight. Parang bata, hindi na nagsawa. Paulit-ulit nalang na napapabalita na napaaway daw sa ibang students. Both teachers and boys, kilala siyang college students na mahilig makipagbasag-ulo, while, on the other hand, ang mga girls, attract na attract sa kanya. Girls admires him because of his face. Mga tanga, puro pantasya ang iniisip. Hindi manlang nila makita na delikado ang lalaking hinahangaan nila.

"SSG Vice President!" Biglang tawag sa akin ng isang student mula sa kumpulan nila. They gaze at me, all of them, pati si Radge.

"Halika..." Sinenyasan na rin ako ng isang teacher. Dumiin ang kapit ko sa librong dala ko as I walked towards them.

They are silently staring at my blank face while I'm moving with so much refinement. Wala akong emosyon na ipinapakita sa kanila pero sa loob-loob ko, iritang-irita na ako dahil napansin pa ako. Kumukulo ang dugo ko dahil malakas ang pakiramdam ko na hindi na naman maganda ang iaatas na order sa akin bilang Vice President ng school na 'to.

Nung makarating ako sa harapan nila, tumama ang paningin namin ni Radge. He's already smirking at me. Matalim ang kanyang tingin at sumisigaw sa aura niya ang pang-aasar. Pinagmasdan ko ang kanyang mukha. His lips got bruises. Sa bandang panga rin ay may bangas, at may kaunting hiwa na lumalabas ang mumunting dugo. Also, ang kaliwang pisngi niya, namumula rin. Bumaba ang mata ko sa katawan niya. Bahagyang gusot ang kwelyo ng white uniform na suot niya. Bukas ang ilang botones at marumi ng kaunti. Hindi lang 'yon, pansin ko rin ang likuran ng palad niya na dumudugo.

In the back of my mind, I rolled my eyes.

What is he, a thug?

"Ano ho 'yon?" Kalmadong tanong ko sa teacher na tumawag sa akin matapos kong suriin si Radge.

Ngumiti ng nahihiya sa akin ang teacher. "Iha, myembro ka naman ng SSG. Baka makaya mo 'tong samahan si Marucci sa clinic. He's having bruises at kailangan itong bigyang lunas." She sighed. "He got into massive fight. Kakarating lang ng balita sa amin. Iyon nga lang, kahit anong pilit namin sa kanya, ayaw niyang magpadala sa clinic. He kept refusing us. Even this students who wants to helps him, ayaw niya." Sumbong pa nito.

Bahagya kong nilingon si Radge na sinasamaan ng tingin ang isang babaeng hahawakan sana siya para tulungan. I secretly glared at him. Tigas ng ulo!

Escape to DeathWhere stories live. Discover now