Chapter 25

106K 3.8K 650
                  


#25

We lied to him. Now that he knows, there's no turning back. This are the repercussions of our actions.
-
Tita Monic


"Anak" nanginginig na sambit ni Monic.

"Kindly tell me the truth, Ma. And don't even dare make up excuses to avoid this. Narinig ko na,"

"Reeve," maski si Brandon ay nawalan ng ulirat.

Reeve's jaw clenched. "Yes, dad. I'm listening." He said calmly, trying to contain his anger.

"Oh, son!" Monic broke down. "I am sorry. We are so sorry we've kept this from you!"

Reeve couldn't speak. He stood silent. Gusto niyang marinig ang paliwanag ng ina. He looked at his father.

Umiling ito at pormal na inayos ang polo. Sa anyo ni Reeve ay alam ng mag-asawa na katotohanan ang gusto nitong marinig. And they both know how serious this could get if they won't open their mouths.

"Whether or not you tell me, I'll find a way to know it. Don't let me beg, Dad."

Monic teared up. Umiling siya sa asawa ngunit matinong tikhim ang ginawad sa kanya ni Brandon.

"You are adopted."

"I heard that." his eyes cold in fury.

Talo na nagsalin si Brandon ng alak sa baso niya at uminom roon upang makakuha ng lakas na loob na matapatan ang tingin ng binata. Monic vulnerably sat on the chair.

"You are the son of Victor De Marco. He is one of the richest man internationally. All the luxury you can imagine, he has it," Brandon started, holding the glass tightly.

"Brandon," pigil ni Monic, nasasaktan sa kaisipang kapag malalaman ni Reeve ang katotohanan ay mawawala sa puder nila ito.

"Reeve has the right to know, Monic. We have deprived him of his liberty to know this for years. It's time he reels of his true identity,"

"Pero Brandon," Monic tried again. But went silent when he saw the difficult look on Reeve's eyes.

Suminghot si Monic at nagpaubaya sa situwasyon. Nagsimula na siyang magkuwento. "Your real mother is my highschool bestfriend, si Helen Cruz. She was a working student in her last year in college since graduating na siya. I was five years older than her, nagtatrabaho na ako noon at ipinagbubuntis ko na rin si Keneth. Nakilala niya ang ama mo sa bar na pinagtatrabahuan niya. Binata pa ang tatay mo noon, typical rich spoiled kid na nakukuha ang lahat ng gusto. He had many flings and one of those was your mother. Nagustuhan siya nito. Your mom indulged in your father's sexual needs. Hanggang sa nahulog siya rito. Your father fell in love with Helen as well. I saw it in my own eyes. Until one day, nalaman ni Helen na nagbunga ang pag-iibigan nila ng ama mo. Binalak niyang ipagtapat kay Victor ang tungkol sa'yo. But then Helen's world crumbled when she found out that Victor is already engaged with someone else. His parents arranged him with the daughter of their business parter into marriage, typical for the rich people. Nabalitaan iyon ni Helen sa mismong news, kumalat iyon. Magmula nang araw na malaman ni Helen ang tungkol sa pagpapakasal ni Victor sa iba, hindi na muling nagpakita sa kanya ang tatay mo. He disappeared in her life just as she expected. Sobrang nasaktan ang mommy mo pero hindi ka niya kayang ipalaglag. She told me that you are the only good thing that's left for her. Ikaw na lang ang pinanghahawakan niya para mabuhay. Walang mga magulang si Helen. Your mother was also an illegitimate child, bunga ng unwanted pregnancy, which made it harder for her to accept that you will go through that experience gaya ng dinanas niya. Mas lalo niyang dinamdam iyon. I was with her throughout her pregnancy. Ako ang kadamay ng mommy mo. Nang ipanganak ka, dinugo ang Mommy mo. She had uterine atony. And before she died in front of me, she made me promise to own you as mine. She made me swear na huwag sasabihin kahit kanino ang tungkol sa'yo. Na itago ang katotohanan na isa kang De Marco. She didn't want your father to know it. Helen just wanted to protect you from him. From the hands of your dad's family. And most of all, from your own father. And most of all, she didn't want you to grow up as an illegitimate child like her kaya ka niya binigay sa amin."

His Personal Mistress✔️[18+]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon