Chapter 28

162K 4.1K 1.2K
                  


#28

Aalis na siya.

Yasmin

Yasi
"There's nothing to explain,"

Nagbaba ako ng tingin dahil natatakot akong makita niyang nagsisinungaling ako. I heard Ate Phoebe gasp exasperately before she took the pregnancy kits from me and Reeve.

"A-ah Reeve, akin ang mga 'to!" Kabadong wika ni Ate at marahang tumawa.

"Yours? Then what does it mean when you asked Yasmin if she told me something?" He was clenching his fist. Alam kong seryoso siya.

Kita kong sinulyapan muna ako ni Ate saka niya nginitihan si Reeve. "Ito nga 'yun. Kasi buntis ako at hindi pa namin sinasabi ni Ken sa'inyo. K-kay Yasi ko pa lang nasabi at pinakiusapan ko siyang huwag munang sabihin kahit kanino, kahit sa'yo," she explained fluently despite the fact that deep down, I know she's nervous just like me.

Nagulat ako sa sinabi ni Ate na pagdadahilan niya. Kaso tingin pa lang niya sa akin, alam kong totoong buntis siya. And she just saved me from this critical situation by revealing her own secret. I showed her my gratitude by bowing my head a little.

Natahimik si Reeve. I saw how the hope in his eyes slowly disappeared as he attempted to process what she said. That reaction meant so many emotions to me. Kung tubig lang ang reaksyon ni Reeve, kanina pa ako nalunod. Nangibabaw ang guilt sa dibdib ko sa pagkadismayang rumehistro sa mga mata niya.

"You're the one pregnant," he muttered at her sensibly. Nag-iwas siya ng tingin sa akin.

I bit my lip when I saw Ate Phoebe look at me apologeticaly, and saw pity and guilt in her eyes as she glanced at Reeve. Even I can't stand it! Kinakain na ako ng pagsisisi.

Tumikhim ako at hinawakan ang kamay niya. "Oo at aalis kami mamaya para ipa-check up sana siya."

Humupa ang araw na nakadikit sa akin si Reeve. I have no complaints. Mas gusto ko lalo. Mabigat lang sa puso dahil alam kong sa mga natitirang oras niya sa Pilipinas, sa akin niya binibigay ang oras niya.

"Hoy taba kapag may dumating na babae dito, sabihin mo wala ako," sabi ni Andrew na ninakawan pa ako sa fruit salad na kinakain ko.

"Bakit? Sa'n punta mo?" Untag ko at nginuya ang mansanas.

"Basta sabihin mo nga wala! Taas lang ako, nood ng porn tas magja-jakol," he said and smirked. Asar kong kinuha ang unan at ibinato sa kanya. Nakailag pa siya.

Saktong dumating si Reeve at tinaasan kami ng kilay nang makita ang nangyari. Inirapan ko si Andrew na tumatawa. Nag-peace sign pa ang loko sabay karipas ng takbo nang maglakad si Reeve palapit sa akin. Nanuot agad sa ilong ko ang mabangong amoy niya.

"Akala siguro magsusumbong ako," tawa ko nang mawala siya sa paningin ko.

Binalingan ko si Reeve na naupo sa tabi ko. Tahimik niya akong tinitigan. He held my hand and played with my fingers. I stared back at him, waiting for him to say something.

"Ano, babe? Magtititigan na lang ba tayo?" Patawang reklamo ko.

"Gusto nila Dad na magpadespedida party ako. I refused,"

"Bakit naman?" Marahang tanong ko at hinaplos ang mukha niya gamit ang kanang kamay ko. He continued playing with my fingers, holding my other hand.

"Despedida 'yun, Love. Ayokong makita silang umiiyak." Reeve chuckled.

Tumango ako bilang pag-intindi. Kung sabagay, kapag may despedida party siya, magtatago ako sa bakuran nila. Ayoko ring ipakitang umiiyak ako. It would be heartbreaking to celebrate a party about him leaving this country.

His Personal Mistress✔️[18+]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon