Chapter 6

138K 3.3K 635
                  


"next". next, really? Lagyan mo ng po sa susunod kasi iba ang dating, darling. Lakas maka-utos kase. Tumaas talaga ang kilay ko nang mabasa ang comment na 'yan. Tngna, demanding ah haha

#6

'pag ako nagkatiti, who u siya sa'kin!
-
Yasi

Yasi
"GAGO!"

Mabilis kong itinulak palayo si Reeve matapos niyang kagatin ang pang-ibabang labi ko na parang bampira. Malalaki ang mga mata ko siyang tinignan. Napahawak pa akosa dede kong dumikit kanina sa dibdib niya.

"Walang hiya kang abnoy ka! Pati labi ko pinagdiskitahan mo!" Galit ko siyang sinuntok sa mismong mukha niya. Hindi pa ako nakuntento at sinabunutan ang buhok niya.

"Yasi, fuck stop!" Untag niya at minasahe ang ulo niya nang pakawalan ko siya.

"Anong istap ka jan? Ikaw si Quibuloy?! ISTAP!" Gigil ko siyang hinampas ng kamay. Ibang klaseng pakiramdam ang dumadaloy sa dugo ko ngayon na hindi ko maintindihan habang ramdam pa rin sa labi ko ang tatak ng paghalik niya,

" 'tol, di tayo talo! Fak! Paano kung mabuntis ako sa halik mo?! E hindi pa ako nagpapatanggal ng puke!" Buong katawan akong natigilan sa realisasyon at tinignan siya.

Nakatitig pa ang gago sa labi ko at nag-iwas ng tingin nang mapansing nakatingin ako. "Kinagat mo labi ko, 'tol. M-mabubuntis na ba a-ako?" Malalaki ang mga matang tanong ko.

Lahat na ata ng santo tinawag ko na. Ngunit lalo akong natigilan nang humagalpak ng tawa si Reeve.

"Dammit!" He laughed harder.

Naguluhan ako. At galit siyang inirapan tsaka kinuha ang tray kung saan naroon ang mga prutas at iniwan siya roon sa kusina.

"Yasi," Pahabol na tawag pa nung abnoy pero hindi ko siya nilingon.

Reeve

I shook my head before looking up.

The mere taste of her lips maks me want to climb the tallest tree and run the farthest line just to have a taste of it agian. I don't know what came to me to pull that stunt. But her lips were too inviting for me to waste that chance to have a good early desert. Damn, I know it is wrong. It is too fucking wrong. But for once, I have let my morals slide. And my own desire for her took over my correct thinking.

Napasabunot ako sa sarili kong buhok at mariing pumikit. I've been trying to distance myself away from her for the past hours, but her image keeps on bribing my brain. Every action she does, every word she says, every complaints and annoyance, I am willing to watch her all day. I can listen to her all day. And I would keep up to every inch of her complaints and madness just so I could be with her longer.

But I know I can't. This is against all the goods. She's young, I should be matured enough to hold myself back. But darn it! There is always a charm about the forbidden that makes it unspeakably desirable. "She's the ultimate temptation that is covered with lilacs of forbidden scent," mapait kong bulong.

I'm sorry, Yasi. I just cannot overcome the damn feelings I have for you.

Marahas kong pinunasan ang dugo sa gilid ng labi ko dala ng pagsuntok niya. That lesbian is fucking strong, I'm not gonna lie. I'd want to punish her for wounding me, punish her with my own selfish ways.

His Personal Mistress✔️[18+]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon