Chapter 2

164K 3.6K 1.1K
                  


kabobohan ba
#2

" my biggest lie was reminding myself to stop feeling anything towards you. Because in reality, you mean the world to me,"

Reeve


Yasi

"Bida si Pareng Reeve tonight!" Bulong ko sa sarili at uminom ng isang shot ng tequila.

"Tabachuy, 'nong ginagawa mo jan? Labas ka na para makita ka ni Reeve," yumakap ako kay Kuya Keneth na lumapit sa akin.

"Uy! Babae ka na pala," tudyo niya.

"Isa ka rin kuya! Pareho kayo ni Drew ah!" Iling ko sa kanya tsaka nagsalit ulit sa baso ko. "Sunod ako mamaya. Last na 'to!"

Kuya Keneth just laughed before leaving me.

Gaya nga ng sinabi ko, sumunod agad ako matapos kong inumin ang isang shot pa ng tequila. Wala akong balak maglasing. And FYI, low ang tolerance ko sa alcohol kaya 'di ko bagay uminom ng alak!

"Saan ka ba nagpupunta?! Kanina pa kita hinahanap," saad sa akin ni Andrew nang maupo ako sa tabi niya.

Nakaupo sa tabi niya 'yung babae niya ngayong gabi. Sa halip na sagutin si Drew, nilagyan ko na ng pagkain ang pinggan ko. Marami akong nilagay syempre! Walang diet-diet!

"You're a girl tonight, Yasi. 'Wag mong panindigan ang pagiging tabachuy mo ngayon. Fuck, ang dami mong nilagay sa pinggan mo, uy!" Naninita siya?! E sa gutom ako! Ilang oras kaya naming hinintay ang kapatid nilang napakaimportante! Nagkagulo na mga ahas ko sa tiyan, 'nahuli pa siya ng dating!

"Tomboy ako. Hindi babae," kasalananan ko ba na nilagyan ng kaloreta ni Ate ang pagmumukha ko at pinagsuot ako ng hapit na pulang-pula na bestida?!

Tinaasan niya ako ng darili. Hinawakan ko iyon at ibinaba. "Yuck 'tol, 'di tayo talo," untag ko.

"Malamang! Lalake ka!" He mocked. Sarkastiko ko siyang nginitihan at inapakan ang paa niya sa sa ilalim ng mesa.

"Fúck," nanlalaki ang nga mata ko nang hindi si Drew ang magmura.

It was another guy's voice.

Reeve

I gritted my teeth and swallowed a loud cuss when a fucking foot stomped hard on mine.

I looked at the most beautiful girl in front of me. Her eyes were wide as her hand made its way to cover her lips when she realized what she did. Mukhang ngayon lang niya napagtanto na nasa harap niya ako.

" hala, fakshet! S-sorry!" Gulat na gulat siya.

Fakshet? Sariling mura nya 'yan?

Bumaba ang tingin ko sa kamay niya nang mag-peace sign siya. "S-sorry Kuya," what the fuck!

Kuya? Umigting ang bagang ko at nag-iwas ng tingin. Oo nga pala. Pinsan ko ang babaeng 'to. Labag sa kalooban kong putanginang pinsan. Ah fuck! Why of all people, siya pa?!

Ilang taon na ang nakalilipas. Nung dumating ako, I hardly recognized her when I saw her a while ago. Lobo siya at mukhang baboy nung bata siya. Naaalala ko oa na parati ko siyang inaasar noon. So I can't believe what I'm witnessing before my eyes. Tang ina, ang sexy na niya. Gone are those double chin and two layered stomach fats during her elementary days. Curves and pure fucking sexiness replaced it.

When did she get this thin!? Hindi ba siya pinapakain ni Tito Romualdo? She lost so much weight.

My eyes accidentally went down to her exposed cleavage.

His Personal Mistress✔️[18+]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon