Chapter 21

174K 4.1K 874
                  salamat sa mga nakapaghintay :)
#21

Bawal lumandi, kaya nahuhuli amp. Tangina, ang lalandi kase!
-
Andrew

R-18

Yasi
"Tita-" Nanlalamig ang buong katawan ko nang matitigan ang mukha niyang bakas ang sindak.

Lumayo ako kay Reeve at napasapo sa bibig nang magmura siya at mabilis lumapit kay Tita. "Goddammit," bulalas niya nang mahimatay si Tita Monic at nasalo niya ito bago pa man siya tuluyang mapahandusay sa sahig.

"Fak" singhap ko.

"Walk behind me, babe. We'll take her to their room. Tell Andrew to call a private nurse," walang pasekalyeng sabi ni Reeve. Pati ang mukha niya ay sumeryoso.

***
Mabilis naidala ni Reeve ang ina sa kuwarto nito. Gaya ng bilin nito kay Yasi, sinabihan ng dalaga si Andrew na tumawag ng nurse. 'Yung ibang kasamahan nila ay napalitan ng pag-aalala ang mga ekspresyon nang malaman ang nangyari kay Monic. Despite of the chaotic situation, Yasi stood firm between anxiety and worry. Nervousness of what would happen if Monic wakes up now that she saw them kissing secretly. At pag-aalala sa kalagayan nito.

"Pucha taba. Iniwan ko lang kayo saglit para makapag-usap at pigilan ang pagdudugo ng labi ko dahil sa suntok ni Kuya, tapos pagbalik ko eto nang nangyari?" Tumabi si Andrew kay Yasi na mariing pinapanood kung papaano siyasitin ng nurse ang Tita Monic niya.

Aligagang napailing si Yasi, hindi malaman kung ano ang gagawin at kung ano ang sasabihin.

"Naglandian ba kayo at saktong nahuli kayo ni Mama?" Andrew guessed sarcastically. Pumikit si Yasi ng mariin dahil 'don. "Tanginang malalandi" gulat na wika ni Andrew nang mapagtantong tama ang hinala. "Why so careless, both of you?"

"I didn't know! Masyado akong nagpaubaya sa kalayaang naramdaman ko nung niyakap ako ni Reeve. Naging pabaya ako at hindi naisip na maaring may dumating at makita kami. Napakatangang rason.." Sinapo ng dalaga ang mukha.

"It won't be long before she wakes up. Don't worry. She's fine" the nurse said.

"Thank you," mariing sabi ni Brandon habang pinagmamasdan ang asawa.

"Oh em gee, what ba na-happen kay Tita? Why did she faint all of a sudden?"

Walang pumansin kay Nadia. Sa halip ay nagtayuan ang balahibo ni Yasi nang tumingin sa kanya si Brandon. "She left the table to see if you're okay after Reeve followed you and Andrew. May nangyari ba, Yasi?"

Nakaramdam si Yasi ng pagbabara sa lalamunan niya, nungkang hindi siya nakasagot. "Tito k-kasi po-"

"Nasira rin daw ang pintuan ng restroom. The workers said that someone must have whacked the door open as if forcing it to open" this time, Brandon's forhead creased.

Lalong hindi nakapagsalita si Yasi. Natuod siya sa kinatatayuan.

Sa kabilang dako, mistukang umigting ang panga ni Reeve habang tinititigan kung paano kabahan si Yasi. He never wanted her to feel everything but his love. Hindi niya gustong naninigas ito sa kaba at takot. Ang ayaw niya sa lahat ay ang nakitang nahihirapan ang babaeng mahal niya. This needs to end. Kung may gusto man siyang maramdaman si Yasi, 'yun ay ang labis na pagmamahal niya at pagpapahalaga rito. Not some damn worry and ache of fear.

Their lovestory is tragic. Forbidden. Secretive. Ngunit sa kabila ng lahat, mas nananaig sa isip at puso nilang dalawa na ang pagmamahal na meron sila ay hindi lang basta pagmamahal. Both their love is as strong as a fortress. More powerful than any weapon that bounds to separate them. They have compelled to a wager of love where each one does not intend to let go. What they have is a powerful love which is only visible to keen eyes that are lurking to reveal the hidden love.

His Personal Mistress✔️[18+]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon