Chapter 10

160K 3.8K 886
                  #10

Babae ako? Tsaka bakit biglang sumigla ang itsura ko? Natural na namumula ang mga pisngi ko. Mukha akong nadiligang kalahating -babae, kalahating- lalake,
-
Yasi

Carla

Tahimik kong pinagmasdan si Reeve na naka-upo sa sofa at nanonood ng palabas. He's staring at the tv but his mind is drifting somewhere so far... I couldn't reach it.

Palagi na lang malalim ang iniisip niya. Kapag tinatanong ko, umiiling lang siya at sinasabing trabaho daw. But I doubt it. Hinahayaan ko na lang, ayaw ko namang pilitin siyang magsabi. Because surely, he won't probably answer.

"Two weeks na lang, kasal na nila Ate Phoebe at ng Kuya mo. Babalik na tayo sa states, diba?" Naglalambing akong yumakap sa kanya.

"Hon," kuha ko sa atensyon niya dahil hindi man lang niya ako niyayakap pabalik.

"Reeve," I sighed when he still didn't look at me. Palagi na lang ganito, puro na lang kalahati ang atensyong binibigay niya sa'kin. Never kong naramdaman na sa akin niya itinuon lahat ng atensyon niya. We've been together for two months but I always felt like there's a gap between us. Like there's a line between us which I cannot cross to get to him completely.

I chose to ignore it. And mahalaga, mahal niya 'ko. And I love him at his very best or even at his worst.

Tinitigan ko si Reeve. And in order to get his attention, I pulled his polo's collar and pressed my lips to his luscious lips. I smiled successfully when I felt him freeze.


Reeve

My mind wandered off to one single person. It's been five days since I last saw her. She was busy with school. After what happened that night, she cried and asked me a favor.

"Please don't break her heart, Reeve. Alam nating pareho na mali 'to. Carla is fragile. She's a good lady and she fits you. Let's just pretend this never happened,"

Walang buhay akong ngumisi. My knuckles were itching to punch somebody in the face. Galit kong tinitigan ang lamesa. How could she ask something like that from me? How could she tell me to stick with Carla despite of her learning on what I feel towards her? Tangina, anong klaseng pabor 'tong hinihingi niya mula sa'kin?

Let's just pretend this never happened...

Yeah, I'll pretend. Dammit, I'll pretend that I didn't just make love with a lady for the first time in my whole fucked up life! I'll act that I didn't push my dick inside her pussy and took her slowly. I've never been gentle but she made me become someone who's soft to each part of her.

Well she should know I am not a good actor. No one's prentending. Not even her. I'll make sure of it.

Fuck, I will move heaven and earth just for her! I can break anybody's heart for her! I will risk anything and everything just to show her how serious I am for her. Pero tangina, pinagsabihan akong huwag hiwalayan si Carla?

"Hon," it was Carla's lips on my own that made me still.

Yasi's image flashed in my mind, making me lose my mind. Carla's kisses suddenly felt wrong. She gripped my collar and kissed me harder. Tumiim ang bagang ko at mapagparusa siyang hinalikan pabalik. I heard her whimper loudly.

His Personal Mistress✔️[18+]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon