Chapter 14

125K 3.4K 796
                  


#14

sino? sino ang bago?
-
Carla

Yasi

"Fak shit!" Sa pagkataranta ko ay mabilis kong nabitawan ang bulaklak. Para akong napapaso habang hawak iyon.

"Yasmin," Carla said lowly as she stared at the flower at the ground.

Rinig ko ang pagpalakpak ng mga tao. Ang iba naman ay napasinghap, sila ang mga may alam na magpinsan kami ni Reeve. Nanginginig ako humakbang paatras.

Tinignan ko si Ate Phoebe na nakatitig sa akin. Her eyes are wide open but there's worry that crossed her face. Halatado sa mukha niyang hindi niya inaasahang mapupunta sa akin ang pesteng boquet niya.

Ako nga nagulat! Fak! Ni hindi ako nagtaas ng kamay pero bakit sa mismong harap ko pa bumagsak?!

"Whoooo! Isuot na 'yan! Isuot na 'yan!" Umpisa ng mga tao. Isa rin 'tong madlang 'to! Pahamak!

Kinuha ko ang bulaklak at napailing. "Hindi. Walang suotang magaganap," I denied so fast.

Hirap kong tinignan si Tita Monic na nawalan ng kulay ang mukha. "They're cousins. I think w-we don't need to let them d-do the-"

"Reeve doesn't have to place the garter on Yasmin's thigh. It's not appropriate since they are cousins," Tito Brandon cut her off by announcing it t everyone. We heard 'ohhhhhs' from the crowd. Iyung mga babae e parang nabuhayan bigla ang mukha.

Tumango ako pero nakagat ko ang pang-ibabang labi ko nang makita ang pagdididlim ng mukha ni Reeve.

"Why would it be inappropriate? If you put malice on it, then it is. But I think there's no reason for me not to do this part," what the heck Reeve!

Napakaseryoso pa ng mukha niya habang binibitawan ang mga katagang iyan. Tita Monic looked at me directly. Nakitaan ko ng malisya ang pagtingin niya ngunit agad niyang iniwas.

"There's no need to feel uncomfortable. We're cousins so it's fine," dagdag pa niya ngunit gumalaw ang panga niya sa huling linyang binitawan niya.

Kabadong ngumiti si Tita, "I-I d-don't think-"


Tumingin ako kay Andrew nang tumikhim siya. "Wala naman po atang malisya Ma. Kung siguro ako ang nakasalo sa garter at si Yasi sa bulaklak, 'di naman awkward ah," nagtatakang sabi niya.

Nakagat ko lang ang pang-ibabang labi ko. "We'll do it, Ma," saad ng baritonong boses na iyan. Shit! Reeve is so persistent!

Pinagsaklop ni Tita ang mga kamay. "Why are you both acting strange?" Tudyo ni Andrew sa mga magulang at nagtataka.

Tumikhim lang si Tito Brandon at makahulugang tumingin kay Tita. "Oh! W-well," Tita Monic chuckled nervously.

Sa huli ay pumayag sila. Kaya lalo akong kinabahan. Because knowing Reeve, he is an ass who doesn't really care if somebody notices his actions!

Nanginginig ako nang paupuin ako ni Reeve sa isang monoblock sa gitnang stage. "Puwede bang kamay na lang niya ang gamitin niya?" Hirit ko kay Kuya Ken pero umiling siya.

"The rule says he'll wear it to you using his lips and mouth, Yasi," Sabi niya at tinignan si Reeve ng kakaiba.

"Pero pinsan ko siya!" Panlalaban ko.

Tumawa si Kuya Ken, "kaya nga! Wala namang malisya," tawa ni Kuya. I looked at Ate phoebe to ask for help but she's just staring at me and Reeve, strangely.

His Personal Mistress✔️[18+]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon