PHIÊN NGOẠI 1: CUỘC SỐNG SAU NÀY (1)

1.9K 155 253
                         

1.

Dạo gần đây khắp tam giới có lan truyền một câu chuyện bi hài, Nam Dương Thần Quan vừa bị vợ bỏ.

Thê tử của hắn, Nữ Quỷ Lan Xương trước mặt đông người đã cắt tóc đoạn nghĩa, chính thức thôi chồng. Sự việc diễn ra ngay tại khu Chợ Quỷ nổi tiếng của Huyết Vũ Thám Hoa, có cả sự chứng kiến của vị Tuyệt Cảnh Quỷ Vương này lẫn Tiên Nhân Đồng Nát hắn đang chung sống. Huyết Vũ Thám Hoa đại diện cho bên Nữ Quỷ, Thái Tử Điện hạ đại diện cho bên Thần Quan, cùng làm chứng cho hiệu lực vĩnh viễn của giao ước.

Ngày hôm ấy, công công khai khai, Nữ Quỷ Lan Xương ôm theo nhi tử Thác Thác, ký giấy thôi chồng, kèm theo đó là mười điều quy định nàng đặc biệt viết ra cho Nam Dương Thần Quan hắn. Trong đó có những điều như là một tháng chỉ được đến thăm con hai lần vào những ngày thỏa thuận trước, khi đến không được đem theo mấy cái thứ đồ dị hợm, một năm các dịp Lễ Tết quan trọng chỉ được chọn một mà đến, còn lại không cho làm phiền, không được đem con đi xa khỏi mẫu thân quá một trăm dặm, đồng nghĩa với việc không bao giờ được đem đến Tiên Kinh, vân vân và vân vân...

Nhận được cuộn giấy viết đầy quy định, cái nào cũng xử ép mình, Nam Dương Thần Quan dĩ nhiên muốn phản đối, dĩ nhiên muốn thương lượng. Nhưng Đồng Nát Tiên Nhân căn bản không phải là đối thủ của Tuyệt Cảnh Quỷ Vương, y chỉ mới định mở lời nói đỡ cho Nam Dương Tướng Quân đôi câu đã bị hắn ngọt ngọt ngào ngào dẫn dụ qua vấn đề khác, cứ thế chưa cãi đã thua, chưa đánh đã hàng. Kết cuộc Nam Dương Thần Quan thua trắng, vừa bị vợ thôi, vừa phải chấp nhận mọi quy định nàng đặt ra cho hắn.

Câu chuyện này Tam giới nghe được đều không biết nên khóc hay nên cười, chỉ biết là nếu muốn toàn mạng, tốt nhất đừng có ngu dại trước mặt Nam Dương mà buông lời bàn tán. Huyền Chân Tướng quân lẫn Tĩnh Nguyên Chân quân cũng nhất nhất không dám phạm vào húy này, mãi đến khi Nam Dương hạ phàm trừ yêu mới dám ở tẩm điện nhỏ giọng bình luận đôi câu:

"Căn bản là họ còn chưa chính thức thành hôn, Phong Tín hắn lại bỏ rơi mẹ con họ tám trăm năm như thế. Nếu là ta, còn lâu ta mới tha thứ. Kiếm Lan cô nương quyết định vậy cũng là rất rộng lượng, cũng rất biết nghĩ cho Phong Tín hắn rồi."

Tĩnh Nguyên Chân quân nghe được những lời hùng hồn này chỉ biết cười khổ:

"Sư huynh, nghe bảo Nam Dương Tướng quân hôm ấy thật sự đã rất tuyệt vọng..."

"Hừm..."

"Huynh ấy cầm theo giao ước hồi Tiên Kinh, cả người bần thần đau khổ."

"Hừm..."

"Còn ném cho đệ cả đống đồ chơi huynh ấy nhỡ mua cho con trai..."

"Hừm..."

"Sư huynh..."

"Thôi được rồi, để khi nào có dịp hạ phàm thăm Tạ Liên, ta sẽ tạt qua chỗ Kiếm Lan cô nương nói giúp cho hắn đôi lời, thử xem có thay đổi được phần nào quyết định của nàng hay không."

"Sư huynh, thứ cho Thanh Dương cả gan hỏi thẳng. Huynh thật sự chưa từng cảm thấy đau buồn hay thoáng qua cảm giác ghen tỵ với Kiếm Lan cô nương sao?"

[Thiên Quan Tứ Phúc - Phong Tình đồng nhân] Vạn sự tùy duyênWhere stories live. Discover now