Chapter 8: Special

43.8K 1.8K 226
                  

#Dagger1Unwritten #LuThor #DaggerSeries #DS1

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

#Dagger1Unwritten #LuThor #DaggerSeries #DS1

CHAPTER 8

LUCIENNE'S POV

"Wow."

The woman in front of me looked like as if her eyes will fall out of its sockets. Nakaporma rin ang mga labi niya ng korteng "O" na para bang nahipan ng hangin at na-stuck na iyon sa ganoong itsura. Umaalon-alon ang mahaba niyang buhok na maayos na sinuklay at ginamitan ng kung ano-anong produkto, her cheeks have a hint of blush that looks natural, there's a shine on her that makes her skin glow every time the light hit her skin, and I...I don't know her.

"Hala anong ginawa mo sa akin?" bulong ko habang titig na titig pa rin sa salamin sa harapan ko.

"I'm a genius right?"

"Wow." sambit din ni Trace na nakikiusyoso na rin sa amin. Halos magitgit na niya ang kapatid niya dahil nasa harapan ko na rin siya habang hawak ang mga brush na pinahawak sa kaniya ni Luna kanina habang abala ang babae sa pag aayos sa akin.

Umangat ang kamay ko at idinampi ko iyon sa pisngi ko. Hindi ko alam kung anong pinaggagawa niya kanina dahil nakatulog na ako sa tagal kong nakapikit. Maliban na lang ng sinimulan niyang i-thread ang kilay ko. That's the most horrible and painful moment of my life.

"So bright." I said, still whispering.

Nakangiting hinila ni Luna ang kinauupuan ko para bahagya akong mapaharap sa puwesto niya kung saan kasalukuyan siyang nakaupo sa kama. Infernes, para sa maliit na babae ang lakas ng isang 'to.

Kumuha siya ng isa sa mga nakakalat na bagay sa kama at pinakita sa akin iyon. "This is a moisturizer. Importante 'to para marejuvenate ang skin mo lalo na at lagi kang puyat. Para mukha pa ring fresh at hydrated ang skin. Kahit hindi ka mag me-make up importante na gumamit nito."

Sunod-sunod na napakurap ako habang nakatingin sa hawak niyang bilog na bagay. "Umm..."

"Wala naman akong nilagay masyadong make-up sa iyo. Sobrang light lang ng foundation saka kaunting blush at highlighter. Swerte mo dahil kahit wala kang ginagamit na skin care product ang clear pa rin talaga ng skin mo. Parang walang pores." litaniya niya habang naghahalughog sa mga gamit niya at pagkatapos ay may inangat na naman para ipakita sa akin. "This is a natural eyeshadow palette. Kahit isang base lang na manipis ang ilagay mo perfect na."

"Ano...Luna..."

Pinutol niya ulit ang sasabihin ko at nagpatuloy lang sa pagpapaliwanag. "Ito naman cheek at lip tint. Hindi ito ang ginamit ko sa'yo ngayon pero maganda 'to kasi two in one na. Lalo na kapag nagmamadali ka. Ito namang isang 'to ay mist. Maganda 'yan para looking fresh pa rin ang make-up mo kahit matagal na bago ang huli mong retouch."

"R-Retouch?" I asked in confusion.

"Yes. And oh! Don't forget your hair. Medyo marami akong ginamit sa iyo na product kasi nakakaloka ka girl! Sayang ang haba ng buhok mo kung hindi mo aalagaan. Virgin pa. Comb your hair okay?"

Dagger Series #1: UnwrittenTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon