Chapter One

57.1K 1.1K 46
                  

"WHERE are you? The event will start soon at wala ka pa hanggang ngayon."

Napangiti si Charry. Isa siyang on call emcee slash wedding singer. Kalalabas lang niya sa apartment na inuupahan nang tawagan siya ng matalik na kaibigan na si Jesusa Solaire o Jiso para i-remind tungkol sa event na naoohan niya sa boyfriend nitong si Erwan kanina.

Sinulyapan niya ang suot na wristwatch. Alas-dos treinta y sinco ng hapon. Alas-kuwatro ang umpisa ng wedding anniversary na sa isang sikat na hotel sa Shaw Boulevard gaganapin.

"Utang-na-loob lang, huwag kang male-late, Charry. Kailangan nating makapag-iwan ng good impression. Good impression, okay? Malalaking tao ang nandito sa event. Malay mo, dito ka na ma-discover o makakuha ng maraming clients."

Charry rolled her eyes pero nakangiti pa rin naman. Puwede nga talagang ituring na pinakamalaking break sa career niya ang event na iyon. Bukod sa malalaking tao ang imbitado sa party, malaki rin ang TF na offer sa kanya. Triple sa karaniwang tinatanggap niya sa mga gig na pinupuntahan.

Alam niya, umaasa pa rin hanggang ngayon si Jiso na isang araw ay makikilala siya sa mundo ng music. Kabaligtaran niya. Siya kasi, matagal nang humintong umasa na isang araw, may makaka-discover pa sa hindi naman niya itinatagong talento.

For the last five years, wala siyang inatupag kundi ang pagkanta. Pero wala namang nangyayari bukod sa nakakatanggap siya ng dalawang libo hanggang two five na talent fee. Kahit maliit ang kita, malaking tulong iyon para kay Charry. Pinag-iipunan din kasi niya ang pantubos sa nakasanglang lupa ng mga magulang sa Guyudan bukod sa binabayarang upa sa bahay.

Biglaan ang offer na gig ni Erwan. Hindi makakarating ang isang singer at naghahanap ang coordinator ng puwedeng kumanta sa theme song ng mag-asawa. Sinamantala iyon ni Erwan, na kaibigan ng assistant ng coordinator, at itinawag kay Jiso.

Charry would be singing only one song according to Jiso, ang "Eternal Love" ng Michael Learns to Rock. Ibinida ni Jiso na kabisado at alam niya ang kanta kaya napapayag ang coordinator na ipalit siya sa singer na hindi makakapunta.

She was indeed familiar with the song. She could guess na ang asawang lalaki ang pumili ng kantang iyon. She just hoped the wife would be lucky. Iyong unang lalaki kasing narinig niya na kumanta niyon sa asawa nito ay nang-iwan at hindi napanindigan ang lyrics.

"Mamaya na tayo mag-usap, Jiso. Aaralin ko muna nang husto ang kanta para makapag-iwan tayo ng magandang impresyon sa mga bisita."

"All right. Break a leg, bestie."

Pinutol na ni Charry ang tawag. Huminga siya nang malalim. Mabilis siyang nag-search sa YouTube, saka nagkabit ng earphones. Sumandal siya sa upuan ng bus at ipinikit ang mga mata.

"Eternal Love." The song was heart warming, puno ng emosyon at pagmamahal ang lyrics. Sixteen siya nang unang marinig ang kantang iyon.

Kinanta ng tatay niyang si Domingo para sa forty-second birthday ng kanyang inang si Josefina. Sa edad na sixteen, sa mga magulang siya unang kinilig.

Mapaklang napangiti si Charry. Wedding singer siya, pero hindi na siya naniniwala sa forever o lifetime. People would always change and eventually... and inevitably, love would fade. May madi-disappoint, may iiyak, may iiwan, may masasaktan. Kung bakit hindi siya naniniwala, marami siyang dahilan. Mula sa mga magulang, kapatid, hanggang sa una niyang naging boyfriend.

Bunso si Charry sa dalawang magkakapatid. Dalawang taon ang tanda sa kanya ng panganay na si Carla. Labingwalong taong gulang siya at nasa second year college nang iwan sila ng tatay niya para sumama sa ibang babae.

Ang dati na nilang mahirap na buhay ay lalong humirap sa pag-iwan sa kanila ng kanyang ama. Her mother became the town drunkard. Nagpakasira ito, hindi lang sa alcohol at sugal, pati sa iba't ibang lalaki.

Men in Tux 1 : Falling For Mr Cruel (Wattys 2018 Winner) Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon