Phr Stories

82 Stories

When The Love Falls - Maricar Dizon by Tadzrei2
#2
When The Love Falls - Maricar Dizonby Tadzrei2
"You don't have to wait anymore. I will not allow you to wait for a man other than me." Jemelyn was a conservative and hard-working career woman. At kapag sina...
Lies (In The Mercy Of Love) - Catarina Paris by Tadzrei2
#3
Lies (In The Mercy Of Love) - Cata...by Tadzrei2
After twenty-five years ng pagkakahiwalay ay muling nakita ni Cinela ang kakambal na si Endela nang sadyain siya nito sa Paris. At hiniling sa kanya ng kapatid na bumali...