Chapter 10

6.4K 169 17
                         

"DUDE, What is wrong with you?!"

Nakukunsuming wika ni Daniel kay Marco nang ikinuwento niya ang nangyari sa kanila ni Imee.

That night was special to him and yet he didnt kiss her! Kaya ngayon ay isang baliw ang tingin sa kanya ng mga kaibigan niyang sina Daniel, Art, Sage na naroon sa roof deck ng Bistro Guwapo Beach Club. Sabay-sabay pang tumungga ang mga ito ng beer habang nakatingin sa kanya.

"Eh natakot ako."
Napabuntung-hininga si Marco at tinungga rin ang sariling beer.

Alam niyang wala sa bokabularyo niya ang matakot pero hindi niya lang maipaliwanag ang pagkakataong iyon.

Mahal niya si Imee, aminado naman siya doon. Sa totoo nga, gusto niyang araw araw niya itong nakikita at nakakasama. Maging ang pagiging workaholic niya ay nakakalimutan niya na paminsan-minsan dahil mas iniisip niya ang mga panahong kasama niya ang dalaga at ang mga panahon pang gugustuhin niyang mas makasama pa ito.

He was just afraid of jumping into a relationship.

"At anong gagawin mo? Hahayaan mo lang siyang mawala at matulad sa mga babae mo?" si Daniel.

"I'm just afraid of changing everything in my life just for her."

"Usted es un idiota! You're an idiot! I know you have this image of being a ruthless heartbreaker and I know youre okay with it. Pero tanungin mo nga ang sarili mo, okay lang bang mawala siya sayo?" si Sage.

Bilang sagot ay inisang lagok niya na ang kanyang inumin. Ayaw niyang mawala si Imee sa buhay niya pero natatakot rin siya sa pagbabagong iyon sa buhay niya. Iyon ang unang beses na nagmahal siya ng todo. Iyon ang unang beses na wala siyang pakialam sa ibang mga babae kundi ang importante lamang sa kanya ay ang babaeng hindi niya man noon tipo, ito naman ang babaeng nagturo sa kanya kung paano magmahal nang totoo.

It was the first time in his life that he had no control over his emotions and it scares the hell out of him so much.

"At ano ang mangyayari? Babaguhin ko lahat dahil lang sa mahal ko siya?"

Magkapanabay na nagkibit-balikat ang mga kaibigan niya at tumingin sa kanya.

"Ikaw na rin ang may sabi sa kanya na mahal mo siya. Bakit? Hindi mo ba kayang gawin ang lahat para sa taong mahal mo?" seryosong wika ni Art.

Napaisip siya. Ano nga bang mawawala sa kanya kung gawin niya lahat para sa isang taong mahal niya? Pero hindi niya na kailangang mag-isip pa kung anong mawawala kung sakaling hindi niya ipaglaban ang nararamdaman niya dahil alam niyang mapapwi ang kalungkutan sa kanyang mga mata kung tuluyang mawawala si Imee sa buhay niya.

Kumuha siya ng panibagong beer at tinungga iyon. Muling nagtinginan ang mga kaibigan niya nang mapagtanto ng mga itong nakapag-isip na siya.

"Ang galing mo Art!" tila proud na proud na tinapik ni Daniel sa balikat si Art.

"Sa ating lahat, ako ang pinakamatino rito kaya makinig kayo sa akin." Sage snorted.

"Yeah. Ikaw rin ang pinaka-boring sa ating lahat."

"Only because Im the only one who thinks clearly, si Art."

"Ah basta! Ang galing mo Art!!!" si Daniel. Nagpatuloy pa ito sa pagpalakpak para sa kaibigan.

Nagpatuloy ang pagtalu-talo ng tatlo ngunit hindi na iyon pinansin ni Marco. Ngayon, malinaw na sa akanya ang gagawin para sa babaeng nakatadhana para sa kanya. Hindi man siya naniniwala sa tadhanang iyon, nabago naman ang paniniwala niya dahil sa isang jigsaw puzzle na tinitingnan niya na ngayon.

BGS 2: The Beach Club Book 1: Marco VijandreTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon