Chapter 1

5.7K 114 2
                         

CHAPTER 1

Six months later...

NAKAPANGALUMBABA si Imee sa kanyang desk habang nag-iisip ng gagawin. Isa siyang reporter sa The Press at kasalukuyang wala siyang ginagawa dahil nagawa niya na ang mga artikulong kailangan niyang isulat nang mas maaga pa sa deadline niya. Efficient- iyon ang maaaring ilarawan kay Imee dahil dedikado ito sa trabaho at professional siya sa ginagawa niya dahil buong pusong minahal niya na ang pagsusulat mula pa nang kunin niya ang kursong Journalism sa kolehiyo. Iyon nga lang ay wala na siyang magawa noong mga sandaling iyon dahil hindi pa rin siya binibigyan ng panibagong assignment. Kaya imbes na tumunganga na lang siya ay binuksan niya ang browser at nag-search ng tungkol sa isa pa niyang mahal bukod sa pagsusulat—si Aaron Carter.

Beinte otso na siya pero hindi pa rin niya matigil ang pagka-crush niya kay Aaron Carter na isang singer na sumikat noong mga panahong nasa high school pa lamang siya. Sinasabayan niya ang mga kanta nito sa radyo noon at ito ang naging unang crush niya. Hindi na ito aktibo sa showbiz kaya pinagpiyesta niya na lamang niya ang kanyang mga mata sa lumang larawan nitong nakita niya sa internet. Ewan niya ba kung bakit sa dinami-dami na ng guwapong artista ngayon ay si Aaron Carter pa rin ang batayan niya ng ka-guwapuhan. Palagi nga siyang tinutukso ng kaibigan niyang si Yvonne dahil masyado talaga siyang loyal na fan girl nito. And speaking of her friend Yvonne, she saw her walk to her. Kakagaling lang nito sa opisina nito bilang Editor-In-Chief kasunod ang asawa nitong siyang may-ari at publisher ng The Press na si Terrence Abueva. Dating managing editor si Yvonne pero ito na ang pumalit bilang editor-in-chief nang mapilitang mag-resign ang dati nilang E.I.C na si Mr. Tarroza dahil sa isang vehicular accident na kinasangkutan nito ilang buwan na rin ang nakakaraan.

"Hi Imee, kamusta na?" bati sa kanya ni Terrence.

"Okay lang naman. Ikaw?" Kahit amo niya si Terrence ay mabait ito sa kanya dahil kaibigan siya ni Yvonne at minsan na nila itong nakasama sa opisina nang magpanggap itong isang baguhang writer.

"Great." Nakangiting sinulyapan nito ang asawa nito na ginantihan rin ito ng ngiti. "Lalo pa at nakita ko na ang asawa ko matapos ng tatlong araw na business trip ko, I'm doing great." Hindi siya normal na kinikilig sa mga ka-kornyhan na hatid ng pag-ibig ngunit hindi niya talaga mapigilang mapangiti kina Yvonne at Terrence. It was the way he looked at her that really convinced her that he loved Yvonne. They really looked cute together. Limang buwang kasal pa lamang ang mga ito at mukhang pinaninindigan ng mga ito ang pagiging bagong kasal sa sobrang ka-sweetan nito sa bawat sa isa't isa.

"Ano ba 'yan?! Tatlong araw lang kayong hindi nagkita. O.A mo naman, Terrence." Natawa ang dalawa sa tinuran niya. Sanay na ang dalawa sa ka-bitteran niya sa buhay kaya hindi na lang siya pinapatulan ng mga ito.

"E bakit ba? Na-missed niya ako, eh. Mag-asawa ka na kasi para ma-feel mo ang nararamdaman ko," nakangising wika ni Yvonne. Napangiwi siya sa tinuran nito na ikinahalakhak na naman ng dalawa.

"Eeew. Ayoko nga. Ayokong magpaka-tanga sa pag-ibig,"

"Why don't you go with us tonight? Bibisitahin namin ang Bistro Guwapo Beach Club sa Pristine Residences mamayang gabi. Hindi kasi kami nakadalo noong opening nito noong isang linggo dahil pare-parehas kaming busy ng mga kaibigan ko. Malay mo, magbago ang pananaw mong 'yan sa pag-ibig mamayang gabi," mungkahi ni Terrence. Minsan na rin siyang nakapunta sa Bistro Guwapo dahil minsan na rin siyang isinama doon nila Yvonne. At ngayon ngang binuksan na ang Bistro Guwapo sa loob ng premyadong residential towers na Pristine Residences sa Parañaque ay gusto na naman siyang kaladkarin ng mga ito dahil batid niyang nais ng dalawang makahanap siya ng boyfriend para matapos na daw ang ka-bitteran niya sa buhay.

"Oo nga, sama ka sa amin. Bagong branch, bagong mga guwapo," excited na wika ni Yvonne pero agad rin namang umayos ito dahil siniko ito ng asawang si Terrence.

BGS 2: The Beach Club Book 1: Marco VijandreTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon