Chapter 4

3.6K 91 3
                         

"GAZELLE! Nasaan ang Boss mo?” galit na galit na wika ng babaeng kakapasok pa lamang ng restaurant nang makita nito si Gazelle na naroon na pala malapit kay Imee.

"Ha? Si-sinong Boss, Miss Borja?" natatarantang wika ni Gazelle.
Hindi mapakaling lumingon-lingon si Gazelle sa paligid.

"Huwag mo akong ma-Miss Borja ha. Dont mess with me, Gazelle. Alam kong nandito si Marco. Lokong iyon! Pinagtataguan ako! Huwag mo nga siyang itago sa akin!" tila naghy-hysteryang wika ng babaeng tila walang pakialam sa pagtitinginan ng mga tao roon.

"Maam Cristine, bakit ko naman ho siya itatago sayo? Hindi niya naman ho ako girlfriend para itago ko siya sayo."Nag-iwas ng tingin si Gazelle pero kitang kita niya ang pag-irap nito. "Kung puwede ko nga lang agawin sayo si Sir Marco, aagawin ko. Palibhasa kasi modelo kayo kaya hindi ko magawa pero kaunti lang naman ang lamang ng ganda mo sa akin," bulong ni Gazelle.

"Anong sinabi mo?" sigaw ng babaeng tinawag na Cristine.

"Wala ho, Maam," nagmamaang-maangang wika ni Gazelle at plastic na nginitian si Cristine. "Kaya mawalang-galang na sainyo Maam, umalis na po kayo rito."

It took long angry moments for Cristine to look at Gazelle. Hindi ito naniniwala at sa tingin niyay hindi susuko ito hanggat hindi nito nakikita si Marco.

Napalingon si Imee sa labas ng restaurant nang makita niya si Marco mula sa glass panel windows ng restaurant habang naririnig niya pa rin ang paghy-hysteria ni Cristine. Napailing na lang siya dahil alam niya na kung anong eksaktong sitwasyon ni Maco.

Madali lang namang hulaan iyon dahil iba ang babaeng kasama nito kanina na iba rin sa babaeng galit galit na naghahanap rito ngayon. Kulang na lang yatang pasabugin na ni Cristine ang restaurant makita lang si Marco. This smells trouble for Marco Vijandre.

Dali-daling lumabas si Imee sa restaurant nang may maisip siya.

Paglabas niya sa restaurant ay nakita ni Imee na naghihintay si Marco sa may entrance ng hotel na tinatanaw nito ang papalapit na sasakyan. Sakto namang lumabas na ng restaurant si Cristine at agad na sumigaw nang makita si Marco na ngayoy natataranta na.

"Marco! Buwisit ka! Pinagtataguan mo ako!"
Nilingon lang ito ni Marco ngunit hindi pinansin. Mas nakatuon ang atensyon nito sa papalapit na sasakyan na tila hindi na makapaghintay na makaalis doon at takasan ang sitwasyon.

Muling nagsisisigaw si Cristine at sa tooo lang, naawa si Imee sa babae. Pinagtitinginan kasi iyon ng mga tao doon at ito pa ang naglabas na kahiya-hiya samantalang ang totoong nakakahiya talaga sa sitwasyong iyon ay ang walang pusong si Marco Vijandre.

Malinaw naman kasing ito ang may nagawang kasalanan dahil ito ang tumatakas sa babae. Iyon lalo ang nakapagpainis kay Imee. Para kasi sa kanya, mas kahiya-hiya ang mga taong nanloloko. Alam niya ang pakiramdam ng niloloko dahil naranasan niya na iyon nang matuklasan niyang may anak pala sa labas ang ama niya at hindi niya ikinatuwa iyon. Hindi niya rin ikatutuwa na makikita niyang nararanasan ito ng iba kaya kailangang maturuan ng leksyon ang lalaking iyon.

Kaya nang makababa ang valet sa sakyan ni Marco ay inagaw niya roon ang susi para maunahan si Marco.

"What the heck?!" anas ni Marco nang lingunin siya.

Pero imbes na ipaliwanag pa rito ang ginagawa niya ay agad niya namang binato kay Cristine ang susi na suwerte namang nasapo ng dalaga.

"At san ka pupunta ngayon, Marco?" pilyang ngumiti si Cristine habang itinataas ang hawak na susi.

Matalas na tiningnan siya ni Marco na kung nakamamatay lang talaga ang tingin ay baka humandusay na siya doon. Hindi siya naaapektuhan sa nakamamatay na mga tingin nito dahil alam niyang tama ang ginawa niya para maipagtanggol ang babaeng niloko lamang nito. Wala na siyang magagawa dahil mabilis na talaga ang karma ngayon. She stuck her tiny tongue out at him and turned her back.

BGS 2: The Beach Club Book 1: Marco VijandreTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon