Chapter 7

4.1K 98 1
                         

"UY, ANO yan?!"

Akmang aagawin ni Daniel kay Marco ang kanyang cellphone ngunit dahil mabilis ang reflex niya ay agad na nailayo niya ang cellphone niya mula rito.

"May tinatago ka na sa amin ah," si Art.

"Is it because of that hermosa chica?" ani Sage.

Natatawang napailing na lang si Marco sa mga kaibigan niya dahil sa biglaan nitong interes sa kanya.

Kung sabagay, iyon yata ang unang beses na hindi siya nakikita nang mga ito sa baba ng Bistro Guwapo Beach Club at nakiki-party.

Sa halip ay naroon lamang siya sa roof deck at nakangiting nagtetext kanina, noong hindi pa siya ginugulo ng mga kaibigan niyang naroon din.

Iyon nga ang pinagpapasalamat niya sa kina Liam at sa pinsan niyang si Brent dahil kung hindi dahil sa pahintulot na ibinigay na ito para mai-franchise niya ang Bistro Guwapo doon sa compound ng Pristine Residences ay hindi na sila magkakaroon ng pagkakataong magkita-kita ng mga malalapit niyang mga kaibigan dahil busy ang mga ito.

Pero dahil technically ay negosyo rin iyon ng mga ito dahil magkaka-sosyo sila ay madalas na ang mga ito sa Bistro Guwapo Beach Club.

He just loved the club. Katulad na katulad ito ng main branch nito na pinupuntahan niya noon kaya nga lang ang pagkakaiba sa kanya ay nasa loob iyon ng condominium property niya at may man- made beach facility pa sa tabi nito na wala sa orihinal na Bistro Guwapo

"Ba't ba ako ang pinagdidiskitahan niyo?" natatawang wika niya bago tinungga ang beer na hawak niya.

Nagsiupuan rin sa bench ang mga kaibigan niya at matamang pinagmasdan siya. Ano bang problema niyo at ganyan kayo makatingin?

"Wala naman. Parang iba ka lang ngayon," kunut-noong wika ng palaging seryosong si Art.

"Pangiti-ngiti ka habang nakatitig sa cellphone mo," mapagdudang tiningnan siya ni Sage.

"Could it be you're watching an x-rated video? Sabi ko naman sayo, pelikulang Pilipino ang suportahan mo, huwag pornograpiya," wika ni Sage.

Filipino-Spanish actor si Sage kaya sinusuportahan nito ang mga pelikulang Pilipino.

"What?!" natatawang wika niya.

Isang beses pang napailing si Marco sa pinag-iisip ng mga kaibigan.

Ang totoo kasi ay hindi naman siya tumitingin ng kung anu-ano sa cellphone niya, nakangiti lang siya dahil natutuwa siyang ka-text niya si Imee.

Yes, they've been talking to each other and he even asked her out on a date this coming Sunday. Hindi niya alam pero napakagaan ng pakiramdam niya kapag kasama niya ito at natutuklasan niya ang sariling gusto pang mas kilalanin pa nito.

Hindi niya nga rin alam kung bakit ganoon ang nadarama niya dahil hindi naman ito tulad ng mga babaeng tipo niya, basta interesado lamang siya rito sa hindi niya maipaliwanag na paraan.

"Huwag mong sabihing may girlfriend ka na? Oh no! This is so not you!"
Natutop pa ni Daniel ang noo nito.

Bilang magkakaibigan ay alam nila ang likaw ng bituka ng bawat isa kaya alam na alam rin nito na hindi siya ang tipo ng lalaking kukuha ng girlfriend. Yes, he'd been with women but hes not the type of guy whos willing to be in a relationship.

Pakiramdam niya kasi ay nililimitahan lang nito ang mga posibilidad sa buhay kaya ganoon. Ayaw na kasi niyang maulit ang nangyari sa kanya na sa sobrang isinuko niya ang buong buhay niya sa naging girlfriend niya noong si Yassi tatlong taon na ang nakakaraan. Kay Yassi niya naramdaman ang tunay na pagmamahal ngunit sa huli ay nagawa pa nitong lokohin siya.

BGS 2: The Beach Club Book 1: Marco VijandreTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon