Chapter 8

3.5K 82 0
                         

"'YAN si Kuya noong bata pa."

Tinuro ni Sami kay Imee ang larawan ng batang Marco sa photo album na naroon sa sala ng ancestral home ng mga Laurel. Bahay iyon ng mga lolo at lola nina Marco at Brent na ngayoy nasa pangangalaga na ni Amado Laurel.

"Infairness, ang saya niya rito ah." Napangiti si Imee.

"Yeah. Carefree days." Napabuntung-hininga si Sami. "Alam mo kasi si Kuya, nagseryoso lang yan sa buhay mula nang mamatay ang mga magulang namin sa plane crash. Kailangan niyang asikasuhin ang negosyo namin sa murang edad at inako niya na rin ang pagiging ama ko." Napangisi na lang si Sami sa huli nitong sinabi.

Pero sa tingin ni Imee, kahit pa mahigpit ito sa kapatid tulad ng kuwento ni Sami ay nakikita niyang ginagawa lang nito iyon para mapabuti ang kapatid. She can see that Marco is a good brother to Sami.

"Mahal ka lang ng Kuya mo kaya ganoon."  Ngumiti si Sami.

"Alam ko naman yun. Kaya nga gusto ko namang intindihin niya ang sarili niya bukod sa akin at hindi kung sinu-sinong babae ang kasama niya. I hate him for doing that. I want him to be genuinely happy."
Napabuntung-hininga si Sami. Itiniklop na nito ang mga photo albums at binalik sa lalagyan nito.  "Kaya nga sa tingin ko ikaw ang makakapagpaligaya sa kanya." Nagtatakang nilingon niya si Sami.

Why is everyone telling her that? Pero kahit nagtataka man si Imee, kahit paanoy nakanti rin ang puso niya dahil malaking bagay para sa kanya na sa tingin ng mga malapit kay Marco ay siya ang makakapagpasaya sa binata.

Kahit si Imee, gusto niya ring maging taong iyon para kay Marco. She want to be the reason for him to be happy just like he was for her. Pinasaya siya nito sa kaunting panahong magkasama sila kahit pa may isyu siya noon sa mga lalaki at sa puso.

"Bakit ako?"

"Dahil ikaw ang dinala niya rito. Meaning, ikaw ang pinagkakatiwalaan niya. Yan kasing si Kuya, feeling niya hindi niya na kailangan ng ibang tao kaya nga wala siyang naging seryosong relasyon matapos niyang mabigo sa unang babaeng minahal niya nang lubos. Ni hindi niya nga kayang pumasok sa isang relasyon. Kahit may nagpapahayag sa kanya ng damdamin, hindi niya kayang masuklian ang damdaming iyon dahil pakiramdam niya ay nililimitahan siya ng damdaming iyon." Naiintindihan niya ang sinabi ni Sami dahil ganoon rin siya.

"Sa tingin ko ganoon rin ako," pag-amin niya. Inalog niya ang kanyang mga balikat. "Pero sa tingin ko,lahat tayo makakatagpo ng maling tao para mapagtanto natin kung ano ang magiging tama para sa buhay natin. Broken heart hurts us but it makes us strong and better."

"See? Thats why you're perfect for each other!" Natawa na lamang si Imee sa excitement ni Sami pero kahit siya, hindi niya ring mapigilang matawa na lamang dahil sa totoo lang, excited rin siya na malamang bagay sila ni Marco para sa isa't isa.

"Anong sinabi mo?" Magkapanabay na lumingon sila ni Sami sa nagmamay-ari ng boses na iyon.

Nakangiting lumapit sa kanila si Marco na may bitbit na kupitang naglalaman ng white wine. Iniabot nito iyon sa kanya na nakangiti niya namang tinanggap.

"Wala, pagsisinungaling ni Sami. Bakit ba nakikialam ka sa usapan ng mga babae? Girl talk ito."

"O, girl ka pala? Akala ko ba guwapo ka?"  panunukso ni Marco. Tiningnan nang masama ni Sami ang kapatid nito.

"Wag ka ngang pakialamero, Kuya!"  Napabuntung-hininga ito na tila frustrated sa makulit nitong Kuya. "It's the first time I felt like I have a sister but my annoying brother already interrupted!" Napairap pa si Sami na ikinatawa nila ni Marco.

"Dahil kailangan kong istorbohin ang 'girl talk' niyo." Kunwa'y gumuhit pa ng quotation marks sa ere si Marco. "May inimbitahan pa ako at may naghahanap sayo."

BGS 2: The Beach Club Book 1: Marco VijandreTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon