64

34 2 0

Lunaparka gittim ne dolaplar dönüyor görmeniz lazım. İşin içinde çocuklar bile var.

Komik Kısa SÖZLER Where stories live. Discover now