52

42 1 0

Çırak aranıyor yazan berbere girdim. Sizin çorağın numarası ne bende arıyım dedim. Adam makasla kovaladı.

Komik Kısa SÖZLER Where stories live. Discover now