25

65 3 1

Ben 4. sınıfta hocayla iddialaşıp 180 dereceden büyük üçgen çizmeye çalışmış insanım

Komik Kısa SÖZLER Where stories live. Discover now