62

42 2 0

3 polis beni almaya geldiğinde anladım. 3 yanlış bir doğruyu götürüyor.

Komik Kısa SÖZLER Where stories live. Discover now