15

84 3 0

Uyku vücuda gerekli. Sabah okula gitmek uykuyu böler. Uykuyu bölmek vücuda zarar. Vücuda zarar vermek günah.
OKUL=GÜNAH

Komik Kısa SÖZLER Where stories live. Discover now