30

52 3 0

Bilgisayardan yemek sipariş edip yazıcıdan gelmediği sürece teknoloji gelişmiş diyemem.

Komik Kısa SÖZLER Where stories live. Discover now