54

40 1 0

*Taşımasu bir japon kızıdır. Taşımasu annesinden nasıl su ister?
-mataramasuko

Komik Kısa SÖZLER Where stories live. Discover now